ana sayfam (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Freydoon Rassouli
 

   

Uluslararası sanat dünyasının son yıllarda dikkatini çeken bir görsel sanatçı. Sanatını eşsiz yapan, onun, gündoğumunda dalınç içinde, tuvaline, bilinçaltından gelen ruhani deneyimini çevirme biçimidir. Rassouli, canlı renklerle, zamansız bir bakış açısı yaratan, neşe saçan renk harmanları ve yuvarlak fırça çalışmaları üretiyor. Eşsiz resim kılgısını ergime sanatı (fusion art) olarak adlandırıyor. Bu, Rassouli’nin Güney Kaliforniya’da yarattığı, kaydını düştüğü ve halen çok sayıda sanatçıya öğrettiği bir biçem. 

Ergime sanatının ana izleği, kozmik birliktir. Resim biçemi, gizemcilikten, ortadoğu ruhaniliğinden ve Avrupa resim kılgıbilgisi temelinden türemedir. Rassouli, bu kavramı, tuvalinde, dişil güç ve güzellik biçiminde yansıyan dışavurumuna eşlik eden Tanrısal Yaratıcı Işık’ın aydınlatması üzerinden temsil eder. 

İsfahan doğumlu Rassouli’nin dünya ölçeğindeki sergileri, çok sayıda tek ve ortak gösterilerin yanında uluslararası sanat fuarlarını da içerir. En son kitabı, Inspirations of the Heart (Kalbin Esinleri), Rassouli’nin çalışmalarıyla, Michael Beckwith, D.D.’nin dalınçsal düşüncelerinin bir bileşimi olan, insana güç aşılayan bir kitaptır. Rassouli’nin seçme resimleri, çeşitli kitaplarda görülmektedir: Jung, journey of transformation (Jung, dönüşüm yolculuğu) ve language of souls (ruhların dili) ve çok sayıda dergi ve kitap kapağı. 

55 fit yüksekliğinde ve 1100 fit genişliğinde bir duvar resmi olan Angel of Unity (Birleşme Meleği), Rassouli’nin son yaratımlarından biridir. Melek, Vaşington Bulvarı’nın köşesinde ve Venice kentinin Pasifik kıyısında yoldan geçenleri izler ve Güney Kaliforniya’nın, her gün binlerce kentli ve ziyaretçi tarafından görülen simgesi olmuştur. 

Tanrısal Güzelliğe Eşlik Eden Yaratıcı Işık kavramı, Rassouli’de ilk çocukluktan beri oluşmaktadır ve resimlerinde, kabartmalarında ve yontularında, kitap betimlemelerinde ve duvar resimlerinde görülmektedir. Duvar resimleriyle ve ince bitkisel tasarımlarla süslenmiş tarihsel bir evde büyüdü. Rassouli, gizemci amcasınca esinlenerek ve desteklenerek, erken yaşta, ince bir resim ve gizemci şiir zevki geliştirdi ve bitimsiz saatleri kökleşik ve izlenimci sanatçılardan ders alarak ve gizemcilik üstüne çalışarak geçirdi. Kısa sürede, bilinçaltı imgelerini başkalarıyla paylaşabileceği biçimlere dönüştürmenin yeni yollarını keşfetti. 

15 yaşında, İran’ın en iyi öğrenci sanatçısı kabul edilen Rassouli, Avrupa’da resim çalışmak üzere bir hükümet bursuna değer görüldü. 1963’te Birleşik Devletler’e göç etti. New Mexico Üniversitesi’nde resim ve mimarlık okudu ve Uluslararası Eğitim Kurumu’nca Liderlik Ödülü’yle onurlandırıldı. 

Meslek kariyerine, sanatsal dürtüsünü karşılamak için üç boyutlu yapılar yaratmak üzere bir mimar olarak başlasa da, Rassouli’nin resim tutkusu sürdü. Zamanla, eşsiz Ergime Sanatı biçemi dolayısıyla küresel tanınırlık kazanan yüzlerce sanat yapıtı üretti.
 

 http://www.rassouli.com

 İngilizceden çeviren: Dr. Ulaş Başar Gezgin

                                                      

FREYDOON   RASSOULI is a visionary artist who has come to the attention of the international art world in recent years. What makes his art so unique is the way he translates spiritual experience from his subconscious onto canvas through meditation at sunrise. With vibrant hues, Rassouli produces joyful color blends and circular brushwork  that  create  a timeless perspective. He calls his unique painting technique Fusionart, a style that Rassouli has created and registered and is presently teaching to many artists in Southern California. 

Fusionart's  main  theme is cosmic unity.  The  painting  style  is  derived from mysticism, near-eastern spirituality, and a foundation in European painting technology. Rassouli represents this  concept  through  illumination  of  the  Divine Creative Light coupled with its manifestation reflected on his canvas in the form of  feminine power and beauty. 

Isfahan-born Rassouli's worldwide exhibits include numerous solo and collective shows as well as international art expositions. His most recent book, Insprations of the Heart is an empowering book that fuses a collection of Rassouli's artwork with meditative thoughts by Michael Beckwith, D.D.  Selective paintings by Rassouli appear in many books, including: Jung, journey of transformation and  language of souls, and on numerous magazine and book covers. 

Mural  of  Angel of Unity,  a  painting  that  spans 55 feet tall by 1100 feet wide, is one of Rassouli's latest creations. The angel watches passersby at the corner of Washington  Blvd. and  the  pacific  coast  in the city of Venice, and  has become a Southern California landmark viewed daily by thousands of residents and visitors. 

The concept of  the Creative Light coupled with the Divine Beauty has evolved in Rassouli since  early childhood,  and is present  in his paintings, relieves and sculptures, book illuminations  and  murals.  He  was  raised  in  a  historical  home  decorated with  murals and intricate  floral designs.  Inspired and  encouraged  by his mystic uncle, Rassouli developed an early appreciation  for  painting  and  mystical  poetry, and  spent endless hours taking lessons from classical and impressionist artists, and studying mysticism. Soon he discovered new ways to transform his subconscious images into forms that he could share with others. 

Recognized as the Best Student Artist in Iran at 15, Rassouli was awarded a government grant to study painting in Europe. He migrated to the United States in 1963, where he studied painting and architecture  at  the  University  of  New  Mexico,  and   was honored  with  the Leadership Award from the Institute of International Education. 

Although he began his professional career as an architect, creating three-dimensional structures to satisfy his artistic drive, Rassouli's passion for painting persevered. Through time, he has created hundreds of artworks that have received global recognition for his unique Fusionart style. 

http://www.rassouli.com

   ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                              ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524