ana sayfa (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Prof. Dr. Ali Demirsoy
 

   


1945 yılında, Yuva (Gerüşla)- Kemaliye (Eğin)/Erzincan köyünde çiftçi-sanatkar Mehmet Sadık Demirsoy'un oğlu olarak dünyaya geldi. 1956 yılında, köyündeki ilkokulu, 1959'da Kemaliye'deki ortaokulu, 1962'de Ankara Gazi Lisesi'ni, 1966'da Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler Bölümü'nü bitirdi. Petrol aramada staj yaptı. 1966 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne asistan oldu. 1971 yılında Erzurum ve civarı vilayetlerin Orthoptera Faunası adlı tezle doktor oldu. Aynı yıl DAAD'den aldığı bir bursla Almanya'da lisan okuluna devam etti. Daha sonra Humboldt bursunu kazanarak Hamburg Üniversitesi'nde, Paris ve Londra'daki araştırma enstitülerinde çalıştı. Türkiye'nin Caelifera Faunasının taksonomik incelemesi adlı tezle 1974 yılında Habilitasyonunu yaptı. Yine bu süre içerisinde Birleşmiş Milletler'in finanse ettiği bir derin deniz araştırmasına katılarak Kuzey Kutbu ve Grönland'da, İzlanda civarında, oseonografik, yavru balık ve deniz akımlarını inceleyen bir bilimsel araştırmaya aktif olarak katıldı. 1984 yılında Alexander von Humboldt bursunu tekrar alarak, Hamburg Üniversitesi Zooloji Enstitüsü'nde Türkiye Faunası ile ilgili araştırmalarına devam etti. 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne atandı. 1980-1981 yıllarında Zooloji Bölüm Başkanlığı, 1981-1982 yılları arasında da Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1982 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ders kitaba, araştırma, deneme ve bilimsel roman tarzı çok sayıda kitabı vardır. Türkiye faunasının yanısıra, çevre, biyolojik çeşitlilik ve biyoloji eğitimi ile ilgili çalışmaları ve girişimleri vardır.

1. Genel Zooloji (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları A: 28, Cihan Matbaası, 835 s., 417 şekil, Ankara, 1979 (ilk basım).
2. Türkiye Zoocoğrafyası, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları: 10, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, 53 s., 28 şekil, Ankara, 1979 (ilk basım). 
3. Kalıtım ve Evrim, METEKSAN Yayınları: No:11, METEKSAN basımevi, 902 s., 534 şekil, Ankara, 1984 (ilk basım). 
4. Genel Zooloji (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları A:28, Cihan Matbaası, 835 s., 417 şekil, Ankara, 1985 (tamamen değiştirilmiş ikinci basım). 
5. Genel Biyoloji/Genel Zooloji, Cilt. I/Kısım II., Hacettepe Üniversitesi Yayınları A:53, METEKSAN, 447 s., 316 şekil, Ankara, 1985 (tamamen değiştirilmiş ikinci basım). 
6. Biological Diversity in Turkey, Environmental Problemes Foundation of Turkey, Önder Matbaa,235 p., l987 (anonim) (İngilizce) 
7. Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayınları, Önder Matbaa, 316 s., 1987 (birinci baskı), 1990 (ikinci baskı) (anonim). 
8. Omurgalılar (Anamniyota) (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt III/Kısım I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları A: 55, METEKSAN, 684 s., 347 şekil, l988 (birinci basım).
 
9. Biyolojik Zenginlikler ve Kalkınma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Önder Matbaa, 214 s., 1988 (anonim).
10. Omurgasızlar (Entomoloji), Cilt II/Kısım II, METEKSAN Yayınları, METEKSAN, 941s., 600 şekil 1990 (tamamen değiştirilmiş ikinci basım). 
11. Genetik, Anadolu Üniversitesi Yayınları: 428, Açıköğretim Fakültesi Yayınları: 187, 275 s; 128 şekil, Eskişehir, 1991. 
12. Omurgalılar (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt III/Kısım II, METEKSAN Yayınları, METEKSAN, 942 s, 409 şekil, Ankara, 1992 (ilk basım). 
13. Turkey's Importance in the World of Living Things, Çevre Bakanlığı, Cem Ofset, 34 s., 24 şekil, İstanbul, 1992 (İngilizce). 
14. Evrenin Çocukları " Yaratılışın Öyküsü" METEKSAN Yayınları: 91-06-Y-0057-08 290 s., 74 şekil, Ankara, 1994 (ilk basım). 
15. Son İmparatora Öğütler, METEKSAN Yayınları: 96-06-Y0057-01, METEKSAN, 258 s, 1995 (ilk basım). 
16. Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası, METEKSAN Yayınları: 96-06-Y0057-02, METEKSAN, 630 s, 1996 (birinci basım). 
 17. Sözlük: Eğin'de Kullanılan ya da Kullanılmış, Kökü Belirsiz ya da Başka Bir Dilden Aynen ya da Değiştirilerek Gelmiş ve Anadolu'da Kısmen Kullanılan Bazı Kelimeler (yaklaşık. 850 kelime), METEKSAN Baskı Tesisleri, 32 s, Ankara, 1996. 
18. Anılar, Öyküler ve Fıkralarla Anadolu, METEKSAN yayınları, METEKSAN Baskı Tesisleri, 90 s, Ankara, 1997. 
19. Geriatri, Hekimler Yayın Birliği, Medico Graphics, 2 Volume, 892 pp, Ankara, (Anonymous), 1997. 
20. Omurgalılar (Anamniyota) (İlkin Kordalılar, Yuvarlakağızlılar, Kıkırdaklıbalıklar, Kemiklibalıklar ve Amfibiler) (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt III/Kısım I, METEKSAN Yayınları A: 55, METEKSAN, 684 s., 347 şekil, Ankara, l998 (beşinci basım). 
21. Omurgalılar (Amniyota) (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler) (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt III/Kısım II, METEKSAN Yayınları, METEKSAN, 942 s, 409 şekil, Ankara, 1998 (altıncı basım). 
22. Omurgasızlar-Entomoloji (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt II/Kısım II, METEKSAN Yayınları, METEKSAN, 941s., 600 şekil, Ankara 1997 (beşinci basım). 
23. Turkiye Amfibileri (Monografi), METEKSAN Yayınları, METEKSAN Baskı Tesisleri, 69 s, Ankara, 1997 
24. Turkiye Sürüngenleri (Monografi), METEKSAN Yayınları, METEKSAN Baskı Tesisleri, 205 s, Ankara, 1997 
25. Turkiye Memelileri (Monografi), METEKSAN Yayınları, METEKSAN Baskı Tesisleri, 292 s, Ankara, 1998 
26.Turkiye Kuşları (Monografi), METEKSAN Yayınları, METEKSAN Baskı Tesisleri, 520 *s, Ankara, 1998 
27. Genel Biyoloji/Genel Zooloji (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt I/kısım I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları A: 52, METEKSAN basımevi, 770 s., 357 şekil, Ankara, 1998 (on ikinci basım). 
28. Genel Biyoloji/Genel Zooloji, Cilt. I/Kısım II., Hacettepe Üniversitesi Yayınları A: 53, METEKSAN, 447 s., 316 şekil, Ankara, 1998 (on birinci basım). 
29. Kalıtım ve Evrim, METEKSAN Yayınları: No:11, METEKSAN basımevi, 902 s., 534 şekil, Ankara, 1998 (onbirinci basım). 
30. Evrenin Çocukları " Yaratılışın Öyküsü" METEKSAN Yayınları: 91-06-Y-0057-08 290 s., 74 şekil, Ankara, 1998 (altıncı basım). 
31. Omurgasızlar-Böcekler Dışındakı Omurgasızlar (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt II/Kısım I, METEKSAN Yayınları, METEKSAN, 1210 s., 980 şekil, Ankara, 1998 (tamamen değiştirilmiş ikinci basım).

 
32. Son İmparatora Öğütler-Bilim Toplumu/Advises to last Emperor-Science population. METEKSAN Yayınları: 96-06-Y0057-01, METEKSAN, 258 pp, 1998. (dördüncü basım). 
33. Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası, METEKSAN Yayınları: 96-06-Y0057-02, METEKSAN, 630 s, 1998 (değiştirilmiş ikinci basım). 
34. Genel Biyoloji/Biological Science, 5.th Edition W.T. Keeton and J. Gould, W.W. Norton Company ISBN 0-393-96385-3, 1194 pp.(Translated in Turkish), 1998 
35. Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, METEKSAN Yayınları: 96-06-Y0057-02, METEKSAN, 980 s, 1999 (değiştirilmiş üçüncü basım). 
36. Omurgalıların Karşılaştırmalı Morfolojisi, hazırlanmakta. 
37. Genel ve Türkiye Limnolojisi, hazırlanmakta. 
38. Yaşamın Temel Kuralları: Ekoloji, Davranış, Yaşam ortamlarına uyum, çevre kirlenmesi, Sağlıklı Yaşam İçin Öneriler, Metabiyoloji, hazırlanmakta. 
39. Yüceliş, hazırlanmakta. 
40. Kagninin Ardindan, hazirlanmakta.

İletişim

Hacacett Üniveristesi
Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü (Zooloji AD)
06800 Beytepe
Ankara
Tel: (312) 297 8040
E-posta: demirsoy@hacettepe.edu.tr

Kaynak:
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~demirsoy/Ana%20Sayfa.html

 
 
 

    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                             ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524