ana sayfa (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Attilâ Tokatlı
 

         

(Denizli, 1932 - İstanbul, 21 Şubat 1988) Çevirmen, yazar, sinemacı.


  Galatasaray Lisesi'nden sonra bir süre İÜ Felsefe Bölümü'nde okudu. 1956'da Paris'e giderek Sorbonne'da felsefe öğrenimi gördü; IDHEC Sinema Okulu'nu bitirdi. 1960'ta Türkiye'ye döndü. 1961'de çektiği "Denize İnen Sokak" fil­mi yurtiçi ve yurtdışında (Locarno Film Şenliği) ödüller aldı. Atıf Yılmaz ve Kemal Tahir'le birlikte senaryo yazarlığı yap­tı. 1972'de çektiği "İstanbul Mezarları" belgeseli Kültür Ba­kanlığı aracılığıyla çeşitli ülkelerde gösterildi. Edebiyat ve felsefe alanlarında yaptığı yüzü aşkın çeviri, inceleme ve söz­lük çalışmalarıyla tanındı.

Ödül: Beyaz At ile 1971 TDK Çeviri Ödülü.

Yapıtları: 

Roman: Devrimcinin Ölümü: Karşı Roman, Ank.: Başak, 1987.

Felsefe: Çağdaş Diyalektiğin Kaynağı Hegel, İst.: Yazko, 1981. Ansiklopedi: Dünya Yazarları ve Eserleri Ansiklopedisi, (S. Hilav ile) İst.: May,  1968; Ansiklopedik Felsefe Sözlüğü, Ank.: Bilgi, 1973; Sosyalist Kültür Ansiklopedisi, 6 c., İst.: May, 1978-80. Derleme: Sosyalizm Nedir?, İst.: Düşün, 1961; Sovyet Şairleri Anto­lojisi, İst.: Öncü, 1968; Gizli Örgütler, İst.: Gezegen, 1971; Tarih Boyunca Politika, İst.: Hür, 1980.


Çeviri:
Başkalarının Kellesi (M. Ayme), İst.: Izlem, 1962; Afrika'da Milli Kurtuluş ve Sosyalizm Hareketleri (B. Davidson), İst.: Sosyal,
1965; 1917 Rus Devrimi (F.-X. Coquin), İst.: Izlem, 1966; Az Geliş­miş Ülkelerde Sosyalizm ve Köylüler (M. Harbi-C. R. Doriguez-N. K. Vien), İst.: Gerçek, 1966; Asya Tipi Üretim Tarzı ve Marksist Şe­malara Göre Toplumların Evrimleri (M. Godelier), İst.: Sosyal, 1966; Hapishane Mektupları (A. Gramsci), İst.: Gerçek, 1966; Düş­man Topraklarımızda (A. Tolstoy), İst.: Gün, 1966; Sosyalizm Açı­sından Cinsiyet ve Kadın (B. Muldworf), İst.: Gerçek, 1966; Seçme Yazılar (V. t. Lenin), İst.: Gerçek, 1966; Türkiye Üzerine/Şark Mese­lesi (K. Marx; S. Hilav ile), İst.: Gerçek, 1966; Paris Düşerken (I. Eh-renburg), İst.: Sosyal, 1967; Ve Çeliğe Su Verildi (N. Ostrovski), İst.: Gün, 1968; Paris Komünü (G. Bourgin, A. Adamov; G. Üstün ile), İst.: Ağaoğlu, 1968; Bir Kızıl Barbar (R. M. Hostie), İst.: Gün, 1969; Foma (M. Gorki), İst.: Bilgi, 1970; Beyaz At (E. Triolet), Ank.: Bil­gi, 1970; Benden Selam Söyle Anadolu'ya (D. Sotiriyu), İst.: Sander, 1970; Çimento (F. V. Gladkov), İst.: Fono Mtb., 1970 (yb Fabrika, İst.: Gezegen, 1977); Çingenem (Z. Stancu), Ank.: Bilgi, 1971; Yal­nız Adam (R. Vailland), Ank.: Bilgi, 1971; Kanun (R. Vailland), Ank.: Bilgi, 1971; Milyarder (M. S. Pierre), Ank.: Bilgi, 1971; Koca Tanrının Yumruğu (J. Thompson), Ank.: Bilgi, 1972; Ve Çıplak Ge­len Kadın (P. Ashe), Ank.: Bilgi, 1973; Suç Bankası (A. Randal-M. Diennet), İst.: May, 1973; Ekonomik Doktrinler Tarihi (H. Deniş), İst.: Sosyal, 1973; Bir Yoldur Uzar Gider (B. B. Benercı), İst.: San­der, 1973; Anicet (L. Aragon), İst.: Cem, 1974; Pekin-Moskova Ça­tışması (J. Baby), İst.: Özgün, 1974; Merihliler Geliyor (P. Randa), İst.: Sander, 1974; Polis Hikâyeleri (R. Bornichde), İst.: Sander, 1974; Felsefe Defterleri (V. 1. Lenin), İst.: Sosyal, 1976; Uluslarara­sı ilişkiler Tarihi (V. Potyemkin vd), 4 c., İst.: May, 1977; Para (P. Rey), İst.: Hür, 1978; "Halkın Dostları"nın Aslı Nedir ve Sosyal De­mokratlara Karşı Nasıl Mücadele Etmektedirler (V. I. Lenin), İst.: May, 1979; Modern Mimarlığın Tarihi (L. Benevole), İst.: Çevre, 1981; Savaş ve Barış (L. N. Tolstoy), İst.: Sosyal, 1982; Trajedi (V. Mayakovski), İst.: Eleştiri, 1982; Uzay Şeytanları (R. Laws), İst.: Başkan, 1983; Marstan Gelen Ölüm (P. Randa), İst.: Başkan, 1983; Mikelanj: Seçme Mektuplar, İst.: Düşün, 1983; Latin Amerika'nın Kesik Damarları: Karşı Tarih (E. Galeano; R. Hakmen ile), İst.: Alan, 1983; Çığlık (S. Chou), İst.: Yalçın, 1983; Yaşamım ve Psika­naliz (S. Freud), İst.: Düşün 1984; Evrenin Ucu (R. Laws), İst.: Baş­kan, 1984; Ölü Ordunun Generali (I. Kadare; N. Sander ile), İst.: Can, 1986; Kibar Semtler (L. Aragon; R. Hakmen ile), İst.: Can, 1986; Hazreti Muhammed (M. Rodinson), İst.: Göçebe, j 1986?].


Kaynaklar: Kurdakul, Sözlük, 603; Karaalioğlu, 562.H@vuz İçin Kaynak:Yapı Kredi Yayınları 
Tanzimat'tan Bugüne Edebitatçılar Ansiklopedisi - 2003
944 sayfa -  17x24,5 cm- ISBN:9750803280

    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                              ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524