ana sayfa (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Prof. Dr.Aysu Erden
 

   


Dilbilimci, edebiyat eleştirmeni, çevirmen.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra yine aynı Üniversitenin İngiliz Dil Bilimi Bölümünde asistan olarak göreve başlamış, doktora, doçentlik ve profesörlüğünü dilbilim alanında yapmıştır.

Doktora tezini "Azerice'nin Sözdizimi" üzerine yazan ve Kısa Öykü ve Dilbimisel Eleştiri (2000) ve Balkan Writers in Action: A Cultural Interpretation of the Balkan Short Stories and Poems (2006) adlı kitapların yazarı olan Aysu ERDEN'in çeviribilim, biçembilim, yazınsal eleştiri ve sözdizimi konularında çalışmaları ve çeşitli dergilerde yayınlanan çevirileri vardır.

90'lı ve 2000’li yılların Türk öykücülüğü ile de ilgilenen Aysu ERDEN, Ankara'da, Edebiyatçılar Derneği tarafından, 1997 yılından günümüze kadar, kesintisiz olarak sürdürülmüş olan ve Türk Edebiyatına önemli katkılarda bulunan Ankara Öykü Günleri Projesi bünyesinde, 2002 yılında doğan "14 Şubat- Dünya Öykü Günü Projesi" ni, Uluslararası P.E.N. Yazarlar Örgütünün Çeviri ve Dil Hakları Komitesi' nin edebiyata ve dünya dil mirasına yönelik olan amaçları doğrultusunda geliştirmiştir.
 Daha sonra, söz konusu projeyi dünya yazarlarına tanıtmak, Uluslararası P.E.N.'e kabul ettirmek ve UNESCO'nun Kültür Takvimine aldırmak amacıyla, Makedonya (2002), Meksika (2003) ve Norveç'te (2004) yapılan Uluslararası P.E.N. Dünya Kongre'lerine, Türkiye PEN Merkezi Delegesi olarak katılmıştır.

Halen Edebiyatçılar Derneği Başkan Yardımcılığını sürdürmekte olan Aysu Erden, 2004-2006 yılları arasında, Türkiye PEN Merkezi Çeviri ve Dil Hakları Komitesi Başkanlığını, Türkiye PEN Merkezi Ankara Temsilciliğini yürütmüştür. Aysu Erden 2007 yılında Türkiye PEN Merkezi Dış Genel Sekreteri ve Çeviri ve Dil Hakları Komitesi Başkanı olmuştur. Yine 2007 yılında Amerikan Etütleri Derneği (Turkish American Studies Association of Turkey-ASAT) Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Aysu Erden, 14 Şubat Dünya Öykü Günü Projesi’nin UNESCO'nun Kültür Takvimine alınmasını sağlamak ve Türkiye PEN Merkezi'nin Uluslararası çok dilli Antoloji Projelerini tanıtmak üzere Uluslararası P.E.N.in, Çeviri ve Dil Hakları Komitesi tarafından her yıl Makedonya'nın Ohrid kentinde yapılmakta olan Uluslararası P.E.N . Çeviri ve Dil Hakları Komitesi Konferansları'na, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında, Türkiye PEN Merkezi Delegesi olarak, üç kez, katılmış, bildiri sunmuştur. Bu Konferanslarda, ayrıca, Türkiye PEN Merkezinin üyeleri tarafından önerilerek hazırlanmakta olan çok dilli Ortadoğu ve Balkanlar Öykü ve Şiir Antoloji Projelerini tanıtmıştır. 2004 yılından beri Uluslararası P.E.N. Çeviri ve Dil Hakları Komitesi yayın Kurulu üyesi (2005-2007) ve çevirmenidir.

Bu Konferanslarda, ayrıca, Türkiye PEN Merkezinin üyeleri tarafından önerilerek hazırlanmakta olan çok dilli Ortadoğu ve Balkanlar Öykü ve Şiir Antoloji Projelerini tanıtmıştır. 2004 yılından beri Uluslararası P.E.N. Çeviri ve Dil Hakları Komitesi yayın Kurulu üyesi (2005-2007) ve çevirmenidir

        

      Yapıtları katkıda bulunduğu kitaplar

 • (1998) Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Ankara: Gündoğan Yayınları, ISBN:975-520-159-9, (174 sayfa) (Short stories and Linguistic Criticism)
 • (2000) Universitäts-und Landesbibliothek Sachsen - Anhalt - DFG-Sonder sammelgebiet Vorderer Orient (6,23) - Neuerwerbungen im November 2000 18.6 Osmanische und türkische Literatur.
 • (1998) Kısa öykü ve dilbilimsel eleştiri / Aysu Erden. - 1. baskı - Yenişehir, Ankara: Gündoğan Yayınları, 175 S.- (Gündoğan yayınları ; 98,146 : Edebiyat dizisi; 05,11).ISBN:975-520159-9 
 • (2002) Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, İstanbul: Gendaş Yayınları,(Short Stories and Linguistic Criticism)
 • (2006) Balkan Writers in Action-A Cultural Interpretation of the Balkan Short Stories and Poems, Ankara: Edebiyatcilar Derneği Yayınları / Turkish Authors Association (TAA) - Sözkesen Matbaası, ISBN-975-7872-21-0
 • (1988) “ Çeviri Yöntemi Üzerine Gözlemler” Metis Çeviri, İstanbul: Metis Yayıcılık, Güz, ss: 33-34 (On the Method of Translation)
 • (1992) “İleri Düzeyde Yabancı Dil Öğretimine Çevirinin Katkıları” 20.Yıl Yazıları (20th Anniversary Yearbook), Yay.Ahmet Kocaman ve öt., Ankara: Karaca Yayınları, ss:256-267 (The Contributions of Translation to the Foreign Language Teaching at the Advanced Level )
 • (1989) “Yabancı Dilde ‘Sözlü Kompozisyon Dersleri'nin Üniversite düzeyinde Yabancı Dil Öğretmeni Olmalarına İki Yönlü Katkısı”, Dil Bilimi Uygulamaları , Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi, ss:155-162. (1989 yılı III Dil Bilimi Sempozyumu Bildirisi) (The Dual Contribution of the Oral Composition Courses to the Teacher Training Courses at the University Level)
 • (1996) “On the Text-Bound Nature of Translation: Determinants of Textuality-Their Effects on the Process of Literary Translation” , Çeviribilim Ve Uygulamaları, Ankara: Bizim Büro Basımevi, ss: 35-50
 • (1985) “The Aim of Teaching Translation at the University Level”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Cilt:3, Ankara, ss:137-143
 • (1988) “Bir Metnin Farklı Çevirmenlerce Yapılan Çevirilerinin Aslıyla karşılaştırılması Çalışmalarının İleri Düzeydeki Çeviri Derslerinde Görülen Önemi” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Cilt:5, ss: 239-270 (On the Translation Criticism-A Comparative Study of the Translated Texts with Their Original Versions and the Contributions of Such Studies to the Translation Courses at the Advanced Level)
 • (1990) “The Aim of the Courses of ‘Oral Composition' in a Foreign Language at the University Level:Techniques and Expectations”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Sayı:1-2, Cilt:7, Ankara, ss:161- 170
 • (1998) “Dil ve Yazın Öğretiminde Biçemsel Yetinin Pekiştirilmesi: Yöntem Ve Çözümleme” Doğan Aksan Armağanı , Yayına Hazırlayanlar: Kamile İmer, Leyla Subaşı Uzun, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayın No:366, ss: 69-82 (On the Stylistic Competence in the Teaching of Literature)

http://www.aysuerden.org/tr


    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                             ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524