ana sayfa (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Doç. Dr. Fikret Başkaya
 

         

    

1940 yılında Denizli'de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünü bitirdi. Paris ve Poitiers üniversitelerinde doktora öğrenimini tamamladı. Doktora aşamasında ve sonrasında, Azgelişmişlik Emperyalizm, Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş Sorunları üzerine birçok araştırma yaptı. 

Yurda döner dönmez askere alındı. Yedek Subay Okulu'ndayken 'sakıncalı er' sayılarak Erzurum'a (Oltu) sürgün edildi. Askerlik sonrası değişik kuruluşlarda araştırmacı olarak çalıştı. Bir süre Sosyal Hizmetler Akademisi'nde iktisat dersleri verdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi iken *Paradigmanın İflası adlı kitabından ötürü Terörle Mücadele Yasası'na muhalefetten 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haymana Kapalı Cezaevi'nde cezasını çekti.


ESERLERİ: Çevre Kapitalizmi ve Azgelişmişlik Süreci, Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına, Borç Krizi Üzerine Bir Deneme, Paradigmanın İflası, Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, Azgelişmişliğin Sürekliliği, Yenilgi Tuzağı 

* Bu kitaptan bir bölümü: 

http://www.derkenar.com/kitapkurdu/baskaya01.asp" adresinden okuyabilirsiniz. 


   ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                              ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524