ana sayfa (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Günay Güner
 

   

Günay Güner 1963 yılında, Erzincan'da doğdu. Erzincan'ın Kemah yolu üzerindeki Söğütözü (Bırastik) köyündendir. 1984 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Yüksek Okulundan mezun oldu. 1997 yılında ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde iktisat dalında, 'Kamu İktisadi Teşeb- büslerinde Etkinlik ve Verimlilik Analizi: Toprak Mahsulleri Ofisi Örneği" başlıklı tez çalışmasıyla master yaptı.1980'lerde başladığı şiir ve inceleme ağırlıklı yazın çalışmalarını sürdürüyor.

Damar, Kıyı, İzlek, Edebiyat ve Eleştiri, Cumhuriyet Kitap, Cumhuriyet Bilim ve Teknik, Siyah Beyaz, Folklor/Edebiyat, Agora, Turnalar, Kavram Karmaşa, Pencere, Şair Çalışıyor (le poete travaille), Berfin Bahar, Şiiri Özlüyorum, Radikal Kitap, Cumhuriyet Tarım gibi yayınlarda ürünleri yayımlandı. Şair Çalışıyor edebiyat dergisinin Ankara temsilciliğini yaptı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yayın organı Türktarım dergisinin yayın kurulunda olup, aynı dergide yaprak adlı sayfada ve dosya konularında yazıyor. Edebiyatçılar Derneği'nin ve Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu'nun (KIBATEK), Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun (TİHAK) üyesidir.

 
 

    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                             ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524