ana sayfa (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Prof. Dr. İbrahim Ortaş
 

         

1960 yılında Pazarcık'ta doğdu. 1985 yılında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nden mezun olan Ortaş, 1986 yılında Şanlıurfa Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı mühendis olarak çalıştı.

1987 yılında Ç.Ü Ziraat Fakültesi'ne, araştırma görevlisi olarak girdi. 1994 yılında İngiltere’de doktorasını tamamladı. 1995 yılında Yard. Doç. 1996 yılında doçent. 2002 yılında Prof. ünvanını aldı. Halan aynı bölümde Prof. Dr. Olarak araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

İlgi alanı: Bitki besleme, toprak verimliliği ve kök biyolojisi, organik gübreler konusunda ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yürütüyor. Ayrıca tarım tarihi ve etiği konusunda ders veriyor. Konulara ilişki 92 yerli ve yabancı makalesi bulunuyor.

Avrupa Topluluğu bünyesindeki alt bilimsel guruplarda COST 838 ve 821 guruplarında Türkiye delegesi olarak katılmaktadır. 30 küsur ülkede bilimsel toplantı ve kongrelerde ülkemizi temsilen bilimsel toplantılara katıldı.

Toprak-insan-çevre ilişkileri konuları çerçevesinde değişik seminer ve panellerde doğa sevgisini topluma benimsetmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca, eğitimin değişik konularında 120 küsur gazete ve dergilerde yazıları yayınlanarak toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde, ülkemiz eğitimin sorunlarını bütünsellik bakış açısı içerisinde işleyen çalışmalar yürütüyor.İletişim

Çukurova Üniversitesi

iortas@cu.edu.tr


    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                             ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524