ana sayfa (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Prof. Dr. Nuran Özyer
 

         

   


İzmir doğumlu. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Alman Filolojisi mezunu (1971) Aynı fakültede master (1974). Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalfnda doktora (1978) yaptı Aynı Fakültede Yardımcı doçent (1982), doçent (1987) ve profesör (1994) oldu. Hacettepe üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde Lisans. Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde Alman Edebiyatı, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanıyla ilgili dereler veriyor, tezler yöneti­yor Çalıştığı konular ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış makale ve kitapları var. 2000 yılından bu yana H Ü. Sosyal Bilimler Ens­titüsü Müdürü olarak görev yapıyor.

   ® Öz Yapım oHG    H@vuz Yayınları - Kitaplar                             ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524