ana sayfa (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Özkan Mert
                                                                   
 

       

 
21 Ekim 1944 tarihinde Erzurum'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Urdu Dilleri ve Sinoloji Bölümü'nde okudu.

İlk şiir kitabı "Ku­racağız Her Şeyi Yeniden" toplatıldı; Ceza Kanunu'nun 142. maddesinden yargılanarak altı yıla hüküm giydi (1972).
İsveç'in Lund Üniversitesi'nde drama, tiyatro ve film eğitimi gördü.
1981'den beri İsveç Devlet Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü'nde program yapımcısı ve sunu­cu. TYS, PEN Yazarlar Derneği, İsveç Yazarlar Birliği, İs­veç Gazeteciler Sendikası ve İsveç PEN Kulübü "Tutuklu Yazarlar Komitesi" üyesi.
Stockholm'de yaşıyor; evli, bir çocuk babası.

İlk şiirleri 1960'ların başında "Demokrat İzmir" gazete­sinde, Attilâ İlhan'ın yönettiği sanat sayfasında çıktı. Şiir­lerini Evrim, Devrim, Dönem, Ant, Türk Solu, Halkın Dostları, Militan ve Varlık dergilerinde yayımladı.
Top­lumcu gerçekçi akımın üçüncü kuşağı içinde değerlendiril­di; İkinci Yeni'ye karşı 1960 protestocu şiir kuşağı mani­festosunu oluşturanlar ve imzalayanlar arasına katıldı (Ant, 16 Aralık 1969). "Diren Ey Kalbim" (İst.: Yeni Dün­ya, 1998), "Tango över Egeiska havet" ("Ege Denizinde Tango", Stockholm: Kulturrad, 1990) adlı şiir kasetleri vardır.
G. Emre "Özkan Mert'in şiirlerinde acı, hüzün, alay, abartı, erotizm, kadınlar, ırmaklar, ülkeler durmadan kol gezer. O, dünyaya sataşmayı seven bir şairimizdir (...) ken­disi militanca yaşamasa da, militanca söylemini yıllardır dipdiri ayakta tutmayı başaran, kendi çizgisi içinde tutarlı bir şairdir" derken, kendi kuşağının şairlerinden S. Sezer ise "hüznü dengeleyen, daha doğrusu silmeye çalışan acı bir alaycılık "ın şiirlerine egemen olduğunu belirtir: "Alay-sılık, hüznü keskinleştiren bir söyleyiş biçimidir."

Ödül:
Allah ve Tango
ile 1990 Yunus Nadi Şiir Mansi­yonu ve İlhan Demiraslan Şiir Büyük Ödülü; 1991 Salihli Şiir İkindileri Dyonisos Şiir Ödülü; Mozart ve Akdeniz ile 1992 Petrol-İş III. Geleneksel Şiir Yarışması Jüri Ödülü.

 

 

Yapıtları:

Şiir


Kuracağız Her Şeyi Yeniden, Ank.: DTCF Sosyal Fi­kir Kulübü, 1969; Kırlangıçlar Kırlangıçlar, Ank.: Ar, 1978; Irgatoğlu Atçalı Kel Mehmet, Berlin-Stockholm, 1980; İşte Hayat! İşte Ölüm ve Tarihi, Ank.: Dayanışma, 1984; Stockholm'de Mavi Saat­ler, İst.: Broy, 1987; Dünya Çarpıyor Yüzüme, (toplu şiirler) İst.: Cem, 1988; Allah ve Tango, İst.: Cem, 1990; Mozart ve Akdeniz, İst.: Cem, 1992; Bir Irmakla Düello Ediyorum, İst.: Oğlak, 1995; Bir Dünyalının Notları, (toplu şiirler) İst.: Yapı Kredi, 1997; Kentlerin Senfonisi, İst.: Boyut, 2000.

Antoloji
Svenska kvinnors kärleksdikter (İsveçli Kadınların Aşk Şi­irleri Antolojisi), Stockholm: Podium, 1998.

Çocuk Kitabı

Sanem Okula Başlıyor,
Stockholm: Skriptor, 1981.

 
Kaynaklar:
BF
(21 Nisan 1999); Necatigil, İsimler, 251; "Mert, Öz­kan", TDEA, VI, 275; Kurdakul, Sözlük, 419; Karaalioğlu, 362; F. Andaç, "Yeryüzünde Gezgin Bir Yürek", Cumhuriyet Kitap, S. 287 (17 Ağustos 1995); G. Emre, "Özkan Mert Bir Irmakla Düello Edi­yor", aynı yerde; G. Emre, "Bir Dünyalının Notlan", Cumhuriyet Kitap, 18 Eylül 1997; S. Sezer, "Hep Gurbette Bir Şair", aynı yer­de; M. M. Doğan, "Benim Anayurdum Dilimdir", aynı yerde; O. S. Arolat, "Saçı Sakalı Beyazlanmış Genç Şair", Dünya Kitap, 6 Hazi­ran 1997.

  
H@vuz İçin Kaynak:Yapı Kredi Yayınları 
Tanzimat'tan Bugüne Edebitatçılar Ansiklopedisi - 2003
İki Cilt, 944 sayfa -  17x24,5 cm- ISBN:9750803280


 

    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                             ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524