ana sayfa (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Rabia Bayraktar
 

   

(1929 - 22 Eylül 1954)

Nedret Gürcan yönetiminde Dinar'da çıkartılan Şairler Yaprağı der­gisinde yazmaya başlayan sairlerdendir. Derginin Eylül-Ekim 1954 sayısında, İzmir'de kendini denize atmak suretiyle intihar ettiği duyurulmuş, olay hakkında geniş ayrıntının daha sonra verileceği belirtilmiştir. Elimizde başka bir özgeçmiş metni olmadığına göre, Rabia Bayraktar hakkında bizzat mektubu kaynak gös­terilerek verilen bilgiyi kesinliği açısından önemli buluyoruz. Sairler Yaprağı'nın Aralık 1954 sayısında - bir şiiriyle birlikte - anısına düzenlenen köşede şunlar yaz­maktadır:

"Ölüm haberini geçen sayılarımızda bildirdiğimiz dergimiz kadın şair­lerinden Rabia Bayraktar'ın intihar hadisesi henüz adli safhalardadır. Bu se­bepten biz yalnız biyografisini vermekle yetiniyoruz. Aşağıdaki biyografisi Rabia Bayraktar'ın dergimize gönderdiği 19.7.954 tarihli mektubundan alınmıştır:

(25 yıl önce Ankara'da doğdum. Ankara Atatürk Kız İlkokulu'ndan mezunum. Başka okumadım, kendimi yetiştirmeye çalıştım. Şiir ve hikâye yaz­maya küçükken başladım. Ankara, İzmir, Aydın gazetelerinde hikâyelerim ve bazı dergilerde şiirlerim çıktı. Bir de roman hazırlığım var. İzmir Sabah Postası gazetesi tefrika edecek. Sanata olan aşkım, kocam ve çocuklarımdan üstündür. 15 yaşımda evlendim. Üç çocuk annesiyim. İki arzum var: Çocuklarımı iyi yetiştirmek ve tanınmış bir sanatçı olmak. Bunun için çalışıyorum.)''

Henüz şiiri tanıma aşamasında ölüme yönelen Rabia Bayraktar'ın anısına ayrılan köşede yayımlanan Denizde Şarkı'nın intiharından dört gün önce kaleme alınması intihar biçimiyle koşutluk gösterir.

Şiirleri ölümünden sonra vasiyeti doğrultusunda kardeşi Güner Güneş tarafından Mavi Çocuk (2001) adıyla bir araya getirildi. 
 
 

    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                             ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524