ana sayfa (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Süreyya Berfe
 

   

 

İstanbul, 27 Ocak 1943 - şair

Asıl adı Hikmet Süreyya KANIPAK. Süreyya Kanıpak im­zasıyla da yazdı (1965'e kadar). Nermin Hanım ile Fransızca öğretmeni Metin Kanıpak'ın oğlu. Baba tarafından Atatürk ile kan bağı vardır. Çanakkale Lisesi'ni bitirdikten (1960) sonra IÜEF Felsefe Bölümü'ne bir süre devam ettiyse de öğre­nimini tamamlamadan ayrıldı. Askerliğini yedek subay öğretmen olarak yaptı; dönüşünde Arkın Yayınevi'nde çalışmaya başladı. Asyalı adlı bir dergide yazı işleri müdürü oldu (2 sa­yı, 1972). Bir ilan şirketinde ve 1976'da bir yayınevinin çocuk kitapları bölümünde çalıştı. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yaptı. Foça'da yaşıyor; bir çocuk babası. 

İlk şiiri 1962'de Yön dergisinde çıktı. Şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965'e kadar Düzlem, Zeren, Yelken, Türk Dili, Soyut gibi dergilerde, daha sonraki şiir ve yazıla­rını Papirüs, Yeni Dergi, Yazı, Forum, Oluşum, Soyut, Ant, Yeni Edebiyat, Yeni a, Birikim, Milliyet Sanat, Defter, ki-tap-lık, Gösteri dergileriyle Yeni Gazete ve Ulus gazetelerin­de yayımladı. 1966'da "Kasaba" adlı şiiriyle kazandığı Tür­kiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması birincilik ödülü, tanınmasını sağladı. 1960 Kuşağı olarak anılan İ Özel, A. Behramoğlu, E. Berköz ve R. Durbaş gibi şairler arasında yer aldı. ikinci Yeni'nin etkisiyle ilk şiirlerinde so­yutlamalara eğilim duydu; kişide karıncalanma duygusuuyandıran bir envanter tutkusu, sağlam bir çağrışım şiiri, tu­tarlı bir görüntü sevgisi ve her şeye bakmak isteyen bir der­viş tavrı olduğu belirtildi (C. Süreya). 

1966'dan sonra, halk şiiri geleneğinin zengin kaynağın­dan beslenen yeni bir şiir dili kurmanın olanaklarını aradı. Bu arayışın ürünü olan ilk şiir kitabı Gün Ola'da, Anado­lu'nun bir köyünde kısa bir süre tanıklık ettiği bir dili ve bu dille iç içe gelişmiş olayları, durumları, koşulları yansıtmak istedi. Oldukça tartışılan bu kitabında Türkmen ve Avşar ağıtlarının, halk ozanlarının, türkülerin ve Nâzım Hikmet'in etkileri gözlendi. Daha sonraki şiirlerinde, halk şiirinin ola­naklarından yararlanarak gerçekçi temaları, sağlam gözlemlerle, sıcak ve içtenlikli bir hava içinde vermeyi başardı. "Hepsi O Kadar" adlı şiiri E. Ülker ve V. Sakman tarafın­dan bestelendi. 

Ödül: "Kasaba" şiiriyle 1966 Türkiye Milli Talebe Fede­rasyonu Kültür Yarışması Ödülü (birincilik); Şiir Çalışmala­rı ile 1992 Cemal Süreya Şiir Ödül, Behçet NecatiğilŞiir Ödülü (2002) Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü (202)

Yapıtları: Şiir: Gün Ola, İst.: Fikir Kulüpleri Federasyonu, 1969; Savrulan, İst.: Yücel, 1971; Hayat ile Şiir, İst.: Hür, 1980; Sen, Bas­masın, İst.: De, 1985; Şiir Çalışmaları, İst.: Can, 1992; Ruhumun, İst.: Yapı Kredi, 1998; Kalfa (1965-1998), İst.: Yapı Kredi, 1999, Seçme Şiirler, İst.: Adam Yayınları, 2001,  Nâbiga, İst.: Adam Yayınları, 2001,  Seni Seviyorum,  İst.: Adam Yayınları, 2002, Foklar Söyledi Ben Yazdım, İst.: Yapı Kredi Yayınları, 2005

Çocuk Kitabı: ilkokullar için Matematik, İst.: Milliyet, 1976; Cocukça, (şiirler) İst.: Can, 1982, Eksik Alfabe, İst. Tudem, 2006.

Kaynaklar: BF (10 Ekim 2000); Necatigil, isimler, 85; Özkırımlı, TEA, 220; Kurdakul, Sözlük, 136-137; Karaalioğlu, 109; C. Sü­reya, Şiir Sanatı, S. 2 (1965); M. Öneş, Yeni Dergi, Eylül 1969; G. Akın, Şiir Üzerine Notlar, İst., 1996, s. 139-144; H. Ergülen, "Ru­humun Şiirleri", Varlık, S. 1096 (Ocak 1999)

.
H@vuz İçin Kaynak:Yapı Kredi Yayınları 
Tanzimat'tan Bugüne Edebitatçılar Ansiklopedisi - 2003
İki Cilt, 944 sayfa -  17x24,5 cm- ISBN:9750803280


    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                             ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524