ana sayfa (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Vasili Kazin
 

         

(1898 -1981) 

Moskova'da doğmuştur. 1918 yılında, III. Enternasyo­nale bağlı bir işçi Gençliği Birliği'nin kurulmasına önayak olmuş ve Komsomol bölge komitelerinden birine sekreter seçilmiştir. 

1918-1920 yılları arasında Moskova Prolet-kult'unda öğrenim gören Kazin, Gastev ve Kirillov'la birlik­te, Dökümhane ismini alan edebiyat topluluğunu kuracaktır. 1914'ten itibaren şiir yayınlamaya başlayan şair, daha sonra, özellikle devlet yayınlarında çalışmıştır.


Kaynak: Sovyet Şiirleri Antolojisi
Yön Yayınları - İkinci Baskı - Aralık 1992
Hazırlayan: Attilâ Tokatlı
ISBN: ?


   ® Öz Yapım oHG    H@vuz Yayınları - Kitaplar                             ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524