ana sayfa (son sayı) h@vuz'dakiler iletişim-erişim yapıt gönderme yerleği ilkelerimiz arşiv

 
Yunus Nadi Abalıoğlu
 

   

1880 tarihinde Fethiye'de doğan Yunus Nadi Abalıoğlu, Rodos adasındaki Süleymaniye Medresesi'nde ve Galatasaray Lisesi'nde okuduktan sonra hukuk öğrenimi gördü. Gazetecilik ve yazarlık hayatına Baba Tahir'in çıkardığı Malumat gazetesinde başladı. 1901' de yönetim karşıtı gizli bir derneğe katılmak suçundan üç yıl hapse mahkum oldu ve Midilli Kalesi'ne gönderildi. Meşrutiyet'in ilan edilmesi üzerine İstanbul' a dönerek İkdam ve Tasvir-i Efkar gazetelerinde yurt sorunlarım işleyen yazılarıyla dikkat çekti. 1910'da Selanik'te çıkan İttihat ve Terakki'nin yayın organı Rumeli gazetesinde başyazarlık yaptı ve ertesi yıl Mebusan Meclisi'ne Aydın milletvekili olarak katıldı. 1918' de kurduğu Yeni Gün gazetesinde işgal devletlerine karşı yazdığı yazılardan dolayı tutuklanacağını anlayınca 1920' de Ankara'ya kaçtı ve gazetesini Anadolu'da Yeni Gün adıyla orada çıkarmaya devam etti. Aynı yıl Muğla milletvekili olan Yunus Nadi, Cumhuriyetin kurulduğunu bildiren kanun maddesini Meclis'te okumuştu. 7 Mayıs 1924'te İstanbul'da kurduğu Cumhuriyet gazetesinde ölümüne kadar başyazarlık yaptı. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, kamuoyunun yurt sorunlarıyla ilgilenmesinde ve bir başyazar olarak, politika dilinin oluşmasında büyük katkıları olmuştu.

Cumhuriyet ve Yeni Gün gazetelerinin kurucusu, Muğla milletvekili, yazar Yunus Nadi Abalıoğlu, tedavi için gittiği İsviçre/ Cenevre' de 28 Haziran 1945'de öldü.

Yapıtları

İhtilal ve İnkilab-ı Osmani (1909)
Graf Zeplin ile havada (1930)

Ölümünden sonra yayımlanan hatıra kitapları

Ankaranın ilk günleri (1955)
Babıali´nin Milli Hareketi dağıtmak ve Mustafa Kemal´i tevkif etmek teşşebüsü
Ali Galib hadisesi (1955)
Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışı ve isyanlar (1955)
Çerkez Ethem kuvvetlerinin ihaneti (1955)
Kurtuluş Savaşı Anıları (1955,1978)
    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                             ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524