3. KUŞADASI ÖYKÜ VE ŞİİR GÜNLERİ

   


 
13–15 Eylül 2006
ONUR KONUKLARI
Turgut ÖZAKMAN,  Ahmet SAY,  Muazzez İlmiye ÇIĞ,  Ferzan GÜREL
SUNUM
Celal İNAL, Belma ÖZGÜN
 
 

1. GÜN - 13 Eylül 2006 Çarşamba
 
                9.30 – 10.00   AÇILIŞ: Saygı duruşu ve konuşmalar 
Aydın Valisi, Kuşadası Kaymakamı,

Kuşadası Belediye Başkanı. 
Etkinlik tanıtımı: Tuncer UÇAROL
 
10.00 – 10.05  Yansı Gösterimi:“GÜVERCİNLER”
Metin Yazarı: Burhan Günel           
               
10.05 – 12.30  1. OTURUM:“ROMAN’DA TÜRK TARİHİ”
Yöneten : Burhan GÜNEL
Katılanlar: Prof. Dr. Onur Bilge KULA,
Aydın ÇUBUKÇU, Gülseren ENGİN
 
12.30 – 13.30   YEMEK ARASI  
 
13.30 – 13.35   Yansı  Gösterimi :“İNSANLAR, DENİZ ve MARTILAR”  
Metin Yazarı: Burhan Günel

 
13.35 – 15.00  Onur : Turgut ÖZAKMAN, Ahmet SAY,  Muazzez İlmiye ÇIĞ,  Ferzan GÜREL      Konuklarımız Konukların Tanıtımı: Tuncer UÇAROL
 
15.00 – 15.15  ARA
 
15.15 – 16.00  Öykücüler ve Öyküler (1): Alper AKÇAM, Ferda İzbudak AKINCI, Talat AVCI,
 
16.00-16.15   ARA               
 
16.15–17.00           Öykücüler ve  Öyküler (2): Kemal GÜNDÜZALP,  Necati GÜNGÖR,  Etem ORUÇ, Dinçer SEZGİN.
 
17.00 – 17.15  ARA
 
17.15 – 17.30  Yansı Gösterimi:“PANORAMİK ÖYKÜLER” 
 Sunum: Mehmet Aslan Güven, Adnan Polat
 
19.30  AĞIRLAMA
 
2. GÜN   - 14 Eylül 2006 Perşembe
 
10.00 – 10.05 Yansı  Gösterimi :”BALIKLAR”
Metin Yazarı: Burhan Günel
                         
10.05 – 12.30  2. OTURUM :“Ege’nin iki yakası - KOMŞU EDEBİYATI”                          
Yöneten : Lütfiye AYDIN
 Katılanlar : Ziya GÜREL, Mucize ÖZÜNAL, Zehra ÜNÜVAR,
         
12.30 – 13.30 YEMEK ARASI
 
13.30–15.00 Yansı  Gösterimi: “BAZILARI ONLARA LEVANTEN DİYOR”                     Hazırlayan ve sunan: Yrd. Doç.Dr. Ragıp TARANÇ
 
15.00 – 15.15  ARA
    
15.15 – 17.30  3. OTURUM: ”Ankara ve İzmir’de EDEBİYAT HAREKETLERİ”
 Ankara:
Sultan Su ESEN, İnci GÜRBÜZATİK, Eray KARINCA,                                                                
İzmir:   Nevzat Süer SEZGİN,  Mavisel YENER,  Y. Bekir YURDAKUL

 
19.30  AĞIRLAMA
                                                                               
3. GÜN - 15 Eylül 2006 Cuma
 
10.00 – 10.05  Yansı  Gösterimi :”GÜZ DE GEÇER” 
 Metin Yazarı: Burhan Günel
 
10.05 – 12.30  4. OTURUM : “ÇOCUK, GENÇLİK ve EDEBİYAT”
Yöneten : Prof. Dr. Sedat SEVER
Katılanlar: Bilgin ADALI, Aytül AKAL, Hülya SOYŞEKERCİ,  Nilay YILMAZ
                                                                               
12.30 – 13.30  YEMEK ARASI
 
13.30 – 14.00  Tanıtım : Muzaffer İZGÜ ile “Zıkkımın Kökü” üzerine.
                              
14.00 – 15.30  Film gösterimi: “ZIKKIMIN KÖKÜ”
                                                                               
15.30 – 15.45 ARA
 
15.45 – 16.30  Şairler ve Şiirler (1):  Abdülkadir BUDAK, Ahmet GÜNBAŞ, M. Sadık KIRIMLI,
 
16.30 – 16.45 ARA
 
16.45- 17.30 Şairler ve Şiirler (2): A.Zeki MUSLU, Oğuz TÜMBAŞ, Zübeyde Seven TURAN, Mustafa VELİ
                                              
17.30 – 18.00 ETKİNLİK SONUÇ BİLDİRGESİ  (Çocuk ve Edebiyat)
 
19.30  AĞIRLAMA
 
20.30 – 22.00 Müzik dinletisi: Türkülerle Öykü’ye ve Şiir’e Yolculuk.
 Sesiyle, sazıyla: Ufuk KARAKOÇ
 
4. GÜN   - 16 Eylül 2006 Cumartesi
 
8.00 – 16.00 Çevre gezisi :Priene, Milet, Didim.
Rehber: Mustafa Kemal Yılmaz.


DÜZENLEME KURULU : Talat AVCI,  Sultan Su ESEN,  Burhan GÜNEL,  Etem ORUÇ,  Tuncer UÇAROL.

GENEL KOORDİNATÖR : Selim ESEN

KUŞADASI ÖYKÜ VE ŞİİR GÜNLERİ 3.YILINDA

Kuşadası Belediyesince düzenlenen Öykü ve Şiir Günlerinin üçüncüsü, bu yıl 13–15 Eylül 2006 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Etkinlik, Kuşadası’nda. İlçe Halk Kütüphanesi’nde (Barbaros Hayrettin Paşa cad. Bozkurt sok.5) adresinde yapılacaktır.

Aydın ili ve çevresi sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen bu etkinliğin başlıca amaçları; öykü ve şiirlerimizi, edebiyatçı ve kültür ustalarımızı ülke çapında çevreye tanıtmaya,  bu tür etkinliklere öykü yazarlığı ve şairlik bağlamında özellik kazandırmaya, edebiyatımızın yerel adlarına sahip çıkmaya çaba göstermek, dünyada barışa katkıda bulunmaktır.

“Kuşadası Öykü ve Şiir Günleri”, kapsamı ve içeriği ile ilçenin kültürel kimliğine de yeni bir boyut kazandırıyor.

Bu yılki onur konuklarımız: Turgut ÖZAKMAN, Ahmet SAY ve Muazzez İlmiye ÇIĞ.

Etkinliğe katılacak edebiyatçı ve bilim insanlarımız: Bilgin ADALI, Aytül AKAL, Alper AKÇAM, Ferda İzbudak AKINCI, Talat AVCI, Lütfiye AYDIN, Abdülkadir BUDAK, Aydın ÇUBUKÇU, Gülseren ENGİN, Sultan Su ESEN, Ahmet GÜNBAŞ, Kemal GÜNDÜZALP, Burhan GÜNEL, Necati GÜNGÖR, İnci GÜRBÜZATİK, Ziya GÜREL, M. Arslan GÜVEN, Ufuk KARAKOÇ, Eray KARINCA, M.Sadık KIRIMLI, Ahmet Zeki MUSLU, Etem ORUÇ, Mucize ÖZÜNAL, Adnan POLAT, Prof. Dr. Sedat SEVER, Dinçer SEZGİN, Nevzat S. SEZGİN, Hülya SOYŞEKERCİ, Yrd. Doç. Dr. Ragıp TARANÇ, Zübeyde Seven TURAN, Oğuz TÜMBAŞ, Tuncer UÇAROL, Zehra ÜNÜVAR, Mustafa VELİ,  Mavisel YENER, M.Kemal YILMAZ, Nilay YILMAZ, Yunus Bekir YURDAKUL… ve Muzaffer İZGÜ.

            Sunumlar: Celal İNAL, Belma ÖZGÜN.

Şölenin ilk gününde “Roman’da Türk Tarihi” irdelenecek, onur konuklarıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek, öykücülerimiz öykülerini okuyacaktır.

İkinci günün açıkoturum konusu: “Ege’nin İki Yakası - Komşu Edebiyatı”. Daha sonra, Doç. Dr. Ragıp TARANÇ tarafından hazırlanan “Bazıları Onlara Levanten Diyor” adlı belgesel film gösterimi. “Ankara’da ve İzmir’de Edebiyat Hareketleri” üstüne konuşmalar.

3. gün: “Çocuk, Gençlik ve Edebiyat” açıkoturumu. Muzaffer İZGÜ ile söyleşi ve yazarın aynı adlı romanından aktarılan ödüllü film “Zıkkımın Kökü” gösterimi. Şairlerimizden şiirler. Gece, ünlü opera sanatçısı Ufuk KARAKOÇ, sesi ve sazıyla “Türkülerle Öykü’ye ve Şiir’e Yolculuk” adlı bir dinleti sunacak.

4. gün: Edebiyatçılarımızla çevre gezisi.

Ankara’da yerleşik Bilim ve Sanat Kitabevi de, etkinlik süresince okuyucuları yazarlarımızla buluşturacak.

Geçtiğimiz yıl 46 edebiyatçı ve kültür insanının katıldığı “Kuşadası Öykü ve Şiir Günleri”nde yer alan açıkoturumlar ile okunan şiir ve öyküler, Kuşadası’nda Öykü’ye ve Şiir’e Yolculuk–2 adını taşıyan kitapta bir araya getirilmişti. Bu yıl üçüncüsü yayımlanacak olan Kuşadası’nda Öykü’ye ve Şiir’e Yolculuk–3 kitabında da açıkoturum metinleriyle okunan şiir ve öykülerin yanı sıra, Kuşadası’nda yaşamış olan Dursun AKÇAM, Sunullah ARISOY ve Samim KOCAGÖZ’e özel bir bölüm ayrılacak.

Önümüzdeki yıl uluslararası katılımla evrensel kültüre açılmayı hedefleyen etkinliğin genel koordinatörlüğünü Selim ESEN yapıyor. Düzenleme kurulunda Talat AVCI, Sultan Su ESEN, Burhan GÜNEL, Etem ORUÇ, Belma ÖZGÜN, Tuncer UÇAROL yer alıyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında ikincisi yapılan Kuşadası Öykü ve Şiir Günleri’nin kitabı basılarak ilçedeki okullara, resmi kurumlara, odalara ve derneklere dağıtıldı. Kuşadası Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan konuk edebiyatçıların öykü ve şiirleri ile panel sunumlarının yer aldığı kitabın, ilçedeki kültür ve sanat zenginliğine yeni bir boyut katacağı belirtildi.

Her platformda öncülük yapmaya çalışan Kuşadası’nın, “Öykü ve Şiir Günleri” etkinliği ile “okuyan ve yazan bir Türkiye” hedefine ulaşmada önemli bir rol oynadığını söyleyen Kuşadası Belediye Başkanı Fuat Akdoğan, “Öncelikle ilçemizdeki kültür-sanat etkinliklerine yeni bir içerik kazandırmak, edebiyatımızın yerel ustalarına sahip çıkmak, yazar-okur ve dinleyiciyi buluşturmayı hedeflemiştik. Gördük ki, bu maya tuttu ve doğru yoldayız. Bu yıl gerçekleştireceğimiz 3. Öykü ve Şiir Günleri’nin çok daha fazla ses getireceğini umuyoruz” dedi.

Her alanda olduğu gibi, ilçedeki kültür ve sanat etkinliklerinin zenginleştirilmesi konusunda da önemli bir rol oynayan Kuşadası Belediyesi, “Kuşadası’nda Öyküye ve Şiire Yolculuk” kitabından önce de, okullara “Nutuk” ve “Şu Çılgın Türkler” kitapları ile 4’lü fasiküller halinde ansiklopediler hediye etmişti.                                                                                                       
   
 

H@vuz/ Duyuru