Murat Çavga
--
-


1970 yılında Karadeniz Bölgesi'nden batıya göçen bir ailenin çocuğu olarak Kırklareli’nde doğdu. İ.Ü Orman Fakültesi'ni derece alarak bitirdi.. DSİ bursunu kazanarak Doğu Anadoluda ve Trakya'da bir çok teknik konularda çalışmalarda bulundu. 

Amatör şiir ve edebiyat dergilerinde yazıları yayınlandı. Tarih ve
edebiyata olan düşkünlüğünü "PEYMANİ" adlı ilk romanında pekiştirdi. Yazarın bu yıl içersinde 2 tane daha yeni romanı yayınlanacaktır.
 

--... 2005 © Dergi H@vuz

2001 © H@vuz Bilgi Bankası