ana sayfa / h@vuz'dakiler (biyografi) /  ilkelerimiz
 iletişim-erişim / yapıt gönderme yerleği /  arşiv

 
Zübeyde Seven Turan
-
--
1954 Yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun’da tamamladı. Ankara Gazi Üni. İkt. Ve İda. Bil. Fakül- tesi'ni bitirdi.

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Malmüdürü ve Saymanlık Müdürü
olarak görev yaptı. 1999 yılında, İzmir Gaziemir Malmüdürlüğü görevinden emekli oldu.

Yazına şiirle başladı. Üç yetişkin şiir, bir çocuk şiir, sekiz çocuk öykü kitabı olmak üzere, şimdiye değin on iki kitabı yayımlandı.

On sekiz çocuk öykü dosyası basım aşamasındadır. Ekin ırmağı akışını sürdürmekte; şiirleri ve öyküleri çeşitli dergilerde yayımlanmaktadır.
Dil Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyesidir. İzmir’de yaşamaktadır. 

 
 

Yayımlanmış yapıtları:


Cemre Düştü Gönlüme - Şiir - Sam Yayınları

Sevgiyle Gelen - Şiir - Sam Yayınları
Işıktı Gölgem - Şiir - K Yayınları
Cerence - Çocuk şiir - Etki Yayınları
Canöz - Dörtlü çocuk öykü - Etki Yayınları
Gülce - Çocuk öykü - Tudem
Utku -  Çocuk öykü - K Yayınları
Aliş - Çocuk öykü - K Yayınları

                                                   Çilli Mustafa
Susku - Şiir - Lacivert
 
--
--