Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

  
 YARATICI YAZARLIĞA GİRİŞ
YAZINSAL TÜRLERKURAMSAL ÇALIŞMALAR VE UYGULAMALAR

Edebiyatçılar Derneği, 8 Aralık 2007 tarihinde, "Yaratıcı Yazarlık Atölyesi"ni yeniden başlatıyor.

Edebiyatçılar Derneği'nin, 2005 yılından bu yana gönüllü yazarların ve bilim insanlarının işbirliğiyle gerçekleştirdiği Yaratıcı Yazarlık Atölyesi; öykü, şiir, deneme, eleştiri gibi yazınsal türler üzerine kuramsal çalışmaları ve uygulamaları içeriyor.ATÖLYE YÜRÜTME KURULU:

Cemil KAVUKCU, Kemal ATEŞ, Tuncer UÇAROL, Çigdem ÜLKER, Süreyya KARACABEY, Özcan KARABULUT, Prof. Dr. Aysu ERDEN, Aynur TUNABOYLU,
Alper AKÇAM, Yücel KAYIRAN, Yard. Doç. Dr. Şükran KARA, Tekgül ARI,
Remzi ÖZMEN
1992 yılında Ankara'da kurulan, bugün ülke düzeyinde 1100'ü aşan üye birikimiyle, ülkemizin en geniş, en yaygın, demokratik ve bağımsız yazar örgütü konumuna gelen  Edebiyatçılar Derneği, edebiyata yürekten inanan herkesi; okuma ve yazma eylemini yaşam biçimi olarak benimseyen birey olmaya çağırıyor.

Edebiyatçılar Derneği'nden yapılan açıklamada Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nin amacı ve işleyiş biçimi şu sözlerle açıklanıyor;
 

Atölyemiz; yazma isteği duymayan ama edebiyatı seven,  yazma isteği duyan ama hiç yazmayan, bir şeyler yazan ama kendine saklayan, yazdığını bir biçimde yayımlatan, yazdıklarını kendine saklayan ya da bir biçimde yayımlatanlardan başarılı çalışmaları da olan herkese, "statü, kariyer, derece sahibi" olma koşulu aranmadan, hiçbir “sınıf, meslek, zümre ayrımı” yapılmadan açıktır.

Atölyemizde; katılımcıların düzeyleri arasında belli bir ortalamanın tutturulduğu, kuramsal olanın uygulamaya yedirildiği, bilgilendirme yerine üretici sürecin gereklerinin (olmazsa olmazlarının) ortaya konulduğu, ne yapılmaya çalışıldığının/ ne yapıldığının ayırdına varılmasının sağlandığı, metin kullanımı yoluyla somut örneklemeye ağırlık verildiği, sonuçta, suyun kimyasal yapısı, sığlığı/ derinliği, kaldırma gücü, tatlılık/ tuzluluk oranı vb.  bilgilerin bilinmesinin yüzme öğrenmeyle değil; öğrenilen yüzmenin kalitesi, süresi, mesafesi anlamında değer kazanacağının kavratıldığı, ürkütmeyen/ caydırmayan, tam tersine cesaretlendiren, bir "ortam/ atmosfer" yaratılacaktır.

 

İZLENCE
 
1- Giriş: Bir Eylem / Edim Olarak Yazma
a) Yazma isteği nereden geliyor?
b) Bir şeyler karalamadan yazınsal değeri olan bir metin üretmeye geçiş sürecinin olmazsa olmazları nelerdir?
c) Düşlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi ete kemiğe büründürmek için gerekenler nelerdir?

2- Bilmemiz Gerekenler: Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi
a) Edebiyatın yaşam, felsefe, psikoloji vb. ilişkileri.
b) Bizden önce yazanlar / yazılanlar; yazmakta / yazılmakta olanlar.

3- Algılama Sürecinden Yaratma Cesaretine Giden Yol
a) Algılama süreçleri.
b) Yaratma cesareti.
c) Yaratıcının doğası.
d) Yaratıcılığın sınırları.

4- Çatıyı Kurmak: Yazınsal Üretinin Temel Ögelerini Belirginleştirme
a) Uzam, zaman, kahramanlar.
b) Biçim ve biçem.
c) Başlama, geliştirme, sonlandırma.
d) Çatışma yaratma ve çözme.
e) Bir atmosfer yaratma.

5- "Bu Ben miyim?" ya da "Bu O mu Acaba": Kurmaca ve Gerçeklik
a) Yazar ve anlatıcı.
b) Kahramanlar gerçek midir?

6- Bir Okur Olarak Yazar: Eleştirel Bakış Açıları Geliştirebilmek
a) Ne anlatmak istiyorduk, ne anlatabildik?
b) Dil yanlışları.
c) Metnin yorgunluğu.
d) Yaratı yerine yapıntı.

7- Yapıttaki Yazar: Üründe Yazarın Kişisel Duruşu / Kişisel Tını
a) Kişilik ve kişisellik nedir?
b) Yazar yapıtın neresindedir?
c) "Aynı şeyleri" yazsak bile bizi ayrı kılacak olan (Büyük yazarların çözdüğü) nedir?

8- Üç Metin: Bir Şeyler Anlatabildik mi?
a) Boris Vian: "Günlerin Köpüğü" romanının "Önsöz"ü.
b) Peter Handke: "Publikumsbeschimpfung" adlı oyununda oyuncuların sahneye seslenişi.
c) Teodor W. Adorno: "Minima Moralia" adlı yapıtından "Aynanın Arkasına" metni.

 

 

İÇİNİZDEKİ SANSÜRDEN KURTULUN!

 • Yaratıcı yazarlık atölyesi, yazma çabasının başlangıcında ya da herhangi bir düzeyinde bulunan tüm katılımcılar için geliştirilmiş bir programdır.
 • Söz konusu atölyeye katılmak için statü, kariyer, derece sahibi olmak gibi önkoşullar yoktur. Okumaya ve yazmaya ilgi duymak yeterlidir.
 • Yaratıcı yazarlık atölyesi, hiçbir sınıf, meslek, zümre ayrımı yapmaksızın, edebiyat uğraşıyla ilgilenen herkesin, entelektüel kapasite ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.
 • Yıllardır yazıyor ya da ilk metninizi deniyor olsanız da, yaratıcı yazma konusuna gerçekten ilgi duyuyorsanız, Edebiyatçılar Derneği’nin düzenlediği atölyeler, gereksinim duyduğunuz katkıyı mutlaka sağlayacaktır.

KENDİ  KENDİNİZİN  ÖĞRETMENİ,  ELEŞTİRMENİ  OLMAYIN!

 • Yaratıcı yazarlık atölyesi, katılımcıların eleştirel bakış açılarını, estetik beğenilerini, bireysel üretimlerini güçlendirmeye yönelik kuramsal ve uygulamasal çalışmaları içeriyor.
 • Konuk yazarların ve katılımcıların birlikte çalışacağı atölye ortamında, kuramsal çalışmaların yanı sıra, katılımcıların egzersiz olarak yazacakları metinler de ele alınacak.
 •  Yazılan örneklerdeki anlatım ve dil özellikleri tartışılacak
 • Katılımcılar, ikinci aydan itibaren, her hafta yeni bir metin hazırlayacak, atölye içinde daha önceki üretimlerini aşmaya çalışacaklar.
 • Edebiyatçılar Derneği, yaratıcı yazarlık atölyelerinde, potansiyel yazarlarla profesyonel edebiyatçıları bir araya getiriyor, katılımcılara konuk yazarlarla birebir çalışma olanakları sunuyor.
 • Katılımcıların  ürünlerinin okunup tartışıldığı ortamlar yaratıyor.
 • Dönem boyunca, atölyelere katılacak konuk yazarlar, kendi deneyim zenginliklerini, yazarlık coşkularını paylaşmaktan mutluluk duyan, katılımcıların yeteneklerini geliştirmek isteyen, ülkemizin usta edebiyatçılarıdır.
 • Yazma sektörünün içinde yer alan yazar, editör, çevirmen, akademisyen vb profesyoneller, kendi meslekleri konusunda ayrıntılı, aydınlatıcı bilgiler verecek, katılımcılar merak ettikleri sorulara yanıt bulabilecekler.

 

KAYIT  İÇİN   BİLGİLER:

Atölye çalışmaları 2 ay (8 Aralık 2007 – 6 Şubat 2008) sürecek; hafta sonu   (Cumartesi 14.00 - 16.00) 2 saat, hafta içi (Çarşamba 18.00 - 20.00) 2 saat olmak üzere; toplam 32 saat yapılacaktır.

Not: Ocak ayında, Cumartesi günleri saat, 13:00-14.00 arasında, 1 saat, katılımcıların ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik atölye çalışması uygulanacaktır.

 

Katılım ücreti:                            160 YTL      (160. 000.000 TL)

İki taksitle ödeme yapılabilir:    80 x 2          (80.000.000 x 2)

           

BAŞVURU ADRESİ:
EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ
Sakarya Caddesi No: 32 / 15 Yenişehir ANKARA
Tel: 0.312 434 46 65
E-mail: edebiyat@edebiyatcilardernegi.org.tr
 

 

                            YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ

    08 Aralık 2007 - 06 Şubat 2008

    Dönem Programı

08 Aralık Cumartesi 
12 Aralık Çarşamba 
15 Aralık Cumartesi
26 Aralık Çarşamba 
29 Aralık Cumartesi  
02  Ocak Çarşamba 
05  Ocak Cumartesi 
09  Ocak Çarşamba 
12  Ocak Cumartesi  
16  Ocak Çarşamba 
19  Ocak Cumartesi 
23  Ocak Çarşamba  
26  Ocak Cumartesi 
30  Ocak Çarşamba 
01  Şubat Cumartesi 
06  Şubat Çarşamba
Aynur TUNABOYLU
Tekgül ARI

Çiğdem ÜLKER

Remzi ÖZMEN
Süreyya KARACABEY
Prof. Dr. Aysu ERDEN

Tekgül ARI

Yard. Doç. Dr
. Şükran KARA
Cemil KAVUKÇU

Yücel KAYIRAN

Kemal ATEŞ

Dr. Alper AKÇAM

Tuncer UÇAROL

Özcan KARABULUT

Remzi ÖZMEN

Değerlendirme Toplantısı
      

Cumartesi Günleri:

14:00 - 16:00

Çarşamba Günleri:

18:00 – 20:00

 

Not: Ocak ayında, Cumartesi günleri saat, 13:00-14.00 arasında, 1 saat, katılımcıların ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik atölye çalışması uygulanacaktır. 

 

  
  Türkiye Edebiyatçılar Derneği