Afrodisyas-SANAT

  

Edebiyat, Sanat ve Kültür Dergisi 

İki ayda bir yayınlanır.

ISSN: 1307-2560

Ederi: 5 YTL (Kdv Dahil)Karacasu Geliştirme ve Eğitim Vakfı Adına Sahibi

Prof. Dr. A. Ali Küpelioğlu

ali.kupelioglu@superonline.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Tahsin Şimşek

Genel Yayın Yönetmeni:

Ahmet Zeki Muslu

e-posta

tahsin.simsek@mynet.com

azekimuslu@gmail.com

afrodisyassanat@mynet.com

karacasuvakfi@mynet.com

Telefon:

Tahsin Şimşek

0505.904 42 63 / 0256.312 01 06

Ahmet Zeki Muslu

0533.393 46 09 - 0256.212 80 46

Karacasu Geliştirme ve Eğitim Vakfı

0232. 463 94 29

Yazışma Adresleri:

Tahsin Şimşek

Aydoğdu Mah. 346. Sok. No: 16 Öğretmen Evleri 3. Blok 09 800 Nazilli / Aydın

Ahmet Zeki Muslu PK. 76   AYDIN

Sürdürüm Koşulları, Hesap Numaraları:

Yıllık 30 YTL, Yurtdışı 40 euro

Posta Çeki:

Karacasu Geliştirme ve Eğitim Vakfı 5326089 Türkiye İş Bankası Üç Kuyular Şubesi: 3425-514726

Yönetim Yeri

Karacasu Vakfı Ali Çetinkaya Bulvarı 54/3   Alsancak / İzmir

Basıldığı Yer: Bassaray Matbaası

Sanat Cad. No: 1/5 Çamdibi-İZMİR

Tel: O 232 457 71 48 Fax: 457 40 00

Kapak Tasarımı: (2008) Nida Öz

* afrodiSYÛS-SOflOt süreli yayındır.

* Dergiye gönderilecek yazılar daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

Yazılar, diskete alınmış biçimde ya da e-posta kanalıyla iletilmelidir.

* Dergide yayınlanan imzalı yazılardan yazarı sorumludur.

Afrodisyas-sanat, sanat ve kültür dergisi bir yıllık yayın dönemini tamamladı. Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi yazarları dergi yer aldı. H@vuz dergis,i derginin 6 sayısında verilen yazar listesini sizler için -tekrar- derledi.

2007 yılında 
Afrodisyas-sanat dergisinde yer alanlar:

Akıncı Ferda İzbudak, Altınöz Çiğdem, Yusuf Alper, Altunkaya Nilüfer, Atıcı Erdal, Atilla Mehmet, Aykın Bedrettin,  Bardakçı Mehmet, Yücel Barut, Osman Bolulu, Latife Çelik, Çıkın T. Ayhan,  Nuran Direk, Tan Doğan, Çolakoğlu Aylen, Dertsiz Özlem, Tezcan Dündar Ali, Ekin Şenay, Engin Gülseren, Emre Mustafa, Engin Serkan, Er Atila, Ercan Mehmet, Esen Sultan Su, Esmercan Canan, Genç Mehmet, Gençli Ali, Gökçek Handan, Güldal Bülent, Gülmez Filiz, Günel Burhan, Günbaş Ahmet, Gündoğdu N. Savaş, Gündüzalp Kemal, Günel Burhan, Gür Rahim, Gürbüzatik İnci, Gürel Ziya, Halman Talât, Işıklar Aydın K, İlhan Celal, İzgü Muzaffer, İyi Sevgi, İnangül Polat, Karabulut Coşkun, Karakuş Hidayet, Karataş Yelda, Kılcıoğlu Hacer, Kırımlı Mehmet Sadık, Kırobalı Aydın, Koyuncu Fahrettin, Kuçuradi İonna, Kuzgun Hatice Oya, Kırobalı Aydın, Küçük Dr. Nimet, Muslu Ahmet Zeki, Mutlu Ayten, Mutlu Nazım, Oruç Etem, Osman Serhat, Otyam Nusret Kemal, Öz Nida, Özcan Bülent, Özelli Fergun, Özünal Mucize, Pamuk Orhan, Peker Hüseyin, Rayman Mehmet, Sezgin Dinçer, Sayın Hidayet, Sezgin Nevzat Süer, Soyşekerci Hülya, Şanver Sedat, Şimşek Tahsin, Tezcan ibrahim Hakkı, Erhan Tığlı, Timuroğlu Vecihi, Topçu İhsan, Turan Zübeyde Seven, Tümbaş Oğuz, Uysal Ahmet, Unüvar Zehra, Yalkın Sabahattin, Yamaç Ayşe Çekiç, Yazar Dilek, Yazıcı Halim, Yener Ali Galip, Yılmaz Mevlüt Uluğtekin, Yontar Sema, Yurttaş Hüseyin, Yücel Şükran.

  
  H@VUZ