Sevgi Tanrı

 
                                  
 
Ürgüplü gençlik salkımı,
Türkülerin övdüğü Tanrı!
Ak üzüm, san üzüm, kara üzüm,
Ey sevgi sarmaşığı, sar aklımı.
 
Ey bağ bozumları, Anadolu ikindileri,
Taşkın sevinci kızların,
Bitmez gençliği yurdumun,
Baştanbaşa ilkbahar türküleri.
Coşkun kanlarınızda sevinci vatanımın,
Güzellik, özgürlük, kardeşlik,
Gece ateşlerinde toplanın çepeçevre.
Sizin olsun en eski şarabı sağrağımın.
 
Doğanın insanca değişmesi.
Güneşin el vurduğu çalgılarla Anadolu,
Bayram yeri,
Kırların gül açtığı, çorakların yeşerdiği.
Güzellik, özgürlük, kardeşlik bayramı,
Sana veriyorum ey tükenmez gençlik,
Ülkülerin güneşlendiği o bağlardan,
Koparıp en güzel salkımı.
 
Kahramanların yaşadığı evrenler vardır,
Gelecek güzel günlerin düşü o sarhoşlukla.
Ölünüp bağ tanrılarının koynunda,

Şafaklara benzer dirilmeler vardır.
Anadolu'nun ölümsüz içkisini içmiş
Ey kanı özgürlükle coşan gençlik!
 
(Yurdumdan Kitabından)

  

 Kaynak:
YÜZYILIN TÜRK ŞİİRİ 1900-2000
CİLT I - SAYFA 478
Takım No: 975-08-0252-7
ISBN 975-08-0252-5


                                                                                    

  
  Ceyhun Atuf Kansu