Edebiyatçılarımızdan Yazarlık Dersleri

  
 EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ

 

Edebiyatçılar Derneği, 29 Mart 2008 tarihinde, yeni dönem “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi”ni açıyor. Edebiyatçılar Derneği’nin gönüllü yazarların işbirliğiyle gerçekleştireceği Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, öykü, şiir, deneme, eleştiri gibi yazınsal türler üzerine kuramsal çalışmaları ve uygulamaları içeriyor.

 

Aysu Erden, Alper Akçam, Tekgül Arı, Çiğdem Ülker, Kemal Ateş, Süreyya Karacabey, Özcan Karabulut, Yücel Kayıran, Cemil Kavukçu, Aynur Tunaboylu, Tuncer Uçarol, Metin Turan, Remzi Özmen, Yaşar Bodur, Gökhan Cengizhan’dan oluşan yürütme kurulu tarafından yapılacak olan atölye çalışmaları, 31 Mayıs 2008 tarihine kadar sürecek.

 

1992 yılında kurulan ve bugün 1100 üyelik birikimiyle, ülkemizin en geniş, en yaygın, demokratik ve bağımsız yazar örgütü durumuna gelen Edebiyatçılar Derneği, edebiyata yürekten inanan herkesi; okuma ve yazma eylemini yaşam biçimi olarak benimseyen birey olmaya çağırıyor.

 Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, yazma çabasının başlangıcında ya da herhangi bir düzeyinde bulunan tüm katılımcılar için geliştirilmiş bir programdır.

Söz konusu atölyeye katılmak için statü, kariyer, derece sahibi olmak gibi önkoşullar yoktur. Okumaya ve yazmaya ilgi duymak yeterlidir.

 Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, hiçbir sınıf, meslek, yaş ayrımı yapmaksızın, edebiyat uğraşıyla ilgilenen herkesin, entelektüel kapasite ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Yıllardır yazıyor ya da ilk metnini deniyor olsa da, yaratıcı yazma konusuna gerçekten ilgi duyanlara, Edebiyatçılar Derneği’nin düzenlediği atölyeler, gereksinim duyduğu katkıyı mutlaka sağlayacaktır.

 Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’ne katılmak isteyenler, ayrıntılı bilgi ve atölye programı için Edebiyatçılar Derneği’nin aşağıdaki adreslerine başvurabilirler.ATÖLYE YÜRÜTME KURULU:

Cemil KAVUKCU, Kemal ATEŞ, Tuncer UÇAROL, Süreyya KARACABEY,
Özcan KARABULUT, Çiğdem ÜLKER, Prof. Dr. Aysu ERDEN, 
Aynur TUNABOYLU, Alper AKÇAM, Metin TURAN, Yücel KAYIRAN, Tuncer UÇAROL, Tekgül ARI, Remzi ÖZMEN, Yaşar BODUR, Gökhan CENGİZHAN,
1992 yılında Ankara'da kurulan, bugün ülke düzeyinde 1100'ü aşan üye birikimiyle, ülkemizin en geniş, en yaygın, demokratik ve bağımsız yazar örgütü konumuna gelen  Edebiyatçılar Derneği, edebiyata yürekten inanan herkesi; okuma ve yazma eylemini yaşam biçimi olarak benimseyen birey olmaya çağırıyor.

Edebiyatçılar Derneği'nden yapılan açıklamada Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nin amacı ve işleyiş biçimi şu sözlerle açıklanıyor;
 

Atölyemiz; yazma isteği duymayan ama edebiyatı seven,  yazma isteği duyan ama hiç yazmayan, bir şeyler yazan ama kendine saklayan, yazdığını bir biçimde yayımlatan, yazdıklarını kendine saklayan ya da bir biçimde yayımlatanlardan başarılı çalışmaları da olan herkese, "statü, kariyer, derece sahibi" olma koşulu aranmadan, hiçbir “sınıf, meslek, zümre ayrımı” yapılmadan açıktır.

Atölyemizde; katılımcıların düzeyleri arasında belli bir ortalamanın tutturulduğu, kuramsal olanın uygulamaya yedirildiği, bilgilendirme yerine üretici sürecin gereklerinin (olmazsa olmazlarının) ortaya konulduğu, ne yapılmaya çalışıldığının/ ne yapıldığının ayırdına varılmasının sağlandığı, metin kullanımı yoluyla somut örneklemeye ağırlık verildiği, sonuçta, suyun kimyasal yapısı, sığlığı/ derinliği, kaldırma gücü, tatlılık/ tuzluluk oranı vb.  bilgilerin bilinmesinin yüzme öğrenmeyle değil; öğrenilen yüzmenin kalitesi, süresi, mesafesi anlamında değer kazanacağının kavratıldığı, ürkütmeyen/ caydırmayan, tam tersine cesaretlendiren, bir "ortam/ atmosfer" yaratılacaktır.

 

İZLENCE
 
1- Giriş: Bir Eylem / Edim Olarak Yazma
a) Yazma isteği nereden geliyor?
b) Bir şeyler karalamadan yazınsal değeri olan bir metin üretmeye geçiş sürecinin olmazsa olmazları nelerdir?
c) Düşlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi ete kemiğe büründürmek için gerekenler nelerdir?

2- Bilmemiz Gerekenler: Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi
a) Edebiyatın yaşam, felsefe, psikoloji vb. ilişkileri.
b) Bizden önce yazanlar / yazılanlar; yazmakta / yazılmakta olanlar.

3- Algılama Sürecinden Yaratma Cesaretine Giden Yol
a) Algılama süreçleri.
b) Yaratma cesareti.
c) Yaratıcının doğası.
d) Yaratıcılığın sınırları.

4- Çatıyı Kurmak: Yazınsal Üretinin Temel Ögelerini Belirginleştirme
a) Uzam, zaman, kahramanlar.
b) Biçim ve biçem.
c) Başlama, geliştirme, sonlandırma.
d) Çatışma yaratma ve çözme.
e) Bir atmosfer yaratma.

5- "Bu Ben miyim?" ya da "Bu O mu Acaba": Kurmaca ve Gerçeklik
a) Yazar ve anlatıcı.
b) Kahramanlar gerçek midir?

6- Bir Okur Olarak Yazar: Eleştirel Bakış Açıları Geliştirebilmek
a) Ne anlatmak istiyorduk, ne anlatabildik?
b) Dil yanlışları.
c) Metnin yorgunluğu.
d) Yaratı yerine yapıntı.

7- Yapıttaki Yazar: Üründe Yazarın Kişisel Duruşu / Kişisel Tını
a) Kişilik ve kişisellik nedir?
b) Yazar yapıtın neresindedir?
c) "Aynı şeyleri" yazsak bile bizi ayrı kılacak olan (Büyük yazarların çözdüğü) nedir?

8- Üç Metin: Bir Şeyler Anlatabildik mi?
a) Boris Vian: "Günlerin Köpüğü" romanının "Önsöz"ü.
b) Peter Handke: "Publikumsbeschimpfung" adlı oyununda oyuncuların sahneye seslenişi.
c) Teodor W. Adorno: "Minima Moralia" adlı yapıtından "Aynanın Arkasına" metni.

 

 

İÇİNİZDEKİ SANSÜRDEN KURTULUN!

 • Yaratıcı yazarlık atölyesi, yazma çabasının başlangıcında ya da herhangi bir düzeyinde bulunan tüm katılımcılar için geliştirilmiş bir programdır.
 • Söz konusu atölyeye katılmak için statü, kariyer, derece sahibi olmak gibi önkoşullar yoktur. Okumaya ve yazmaya ilgi duymak yeterlidir.
 • Yaratıcı yazarlık atölyesi, hiçbir sınıf, meslek, zümre ayrımı yapmaksızın, edebiyat uğraşıyla ilgilenen herkesin, entelektüel kapasite ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.
 • Yıllardır yazıyor ya da ilk metninizi deniyor olsanız da, yaratıcı yazma konusuna gerçekten ilgi duyuyorsanız, Edebiyatçılar Derneği’nin düzenlediği atölyeler, gereksinim duyduğunuz katkıyı mutlaka sağlayacaktır.

KENDİ  KENDİNİZİN  ÖĞRETMENİ,  ELEŞTİRMENİ  OLMAYIN!

 • Yaratıcı yazarlık atölyesi, katılımcıların eleştirel bakış açılarını, estetik beğenilerini, bireysel üretimlerini güçlendirmeye yönelik kuramsal ve uygulamasal çalışmaları içeriyor.
 • Konuk yazarların ve katılımcıların birlikte çalışacağı atölye ortamında, kuramsal çalışmaların yanı sıra, katılımcıların egzersiz olarak yazacakları metinler de ele alınacak.
 •  Yazılan örneklerdeki anlatım ve dil özellikleri tartışılacak
 • Katılımcılar, ikinci aydan itibaren, her hafta yeni bir metin hazırlayacak, atölye içinde daha önceki üretimlerini aşmaya çalışacaklar.
 • Edebiyatçılar Derneği, yaratıcı yazarlık atölyelerinde, potansiyel yazarlarla profesyonel edebiyatçıları bir araya getiriyor, katılımcılara konuk yazarlarla birebir çalışma olanakları sunuyor.
 • Katılımcıların  ürünlerinin okunup tartışıldığı ortamlar yaratıyor.
 • Dönem boyunca, atölyelere katılacak konuk yazarlar, kendi deneyim zenginliklerini, yazarlık coşkularını paylaşmaktan mutluluk duyan, katılımcıların yeteneklerini geliştirmek isteyen, ülkemizin usta edebiyatçılarıdır.
 • Yazma sektörünün içinde yer alan yazar, editör, çevirmen, akademisyen vb profesyoneller, kendi meslekleri konusunda ayrıntılı, aydınlatıcı bilgiler verecek, katılımcılar merak ettikleri sorulara yanıt bulabilecekler.

 

KAYIT  İÇİN   BİLGİLER:

Atölye çalışmaları 2 ay (29 Mart 2008 – 31 Mayıs 2008) sürecek; hafta sonu   (Cumartesi 14.00 - 16.00) 2 saat, hafta içi (Çarşamba 18.00 - 20.00) 2 saat olmak üzere; toplam 32 saat yapılacaktır.

Not: Mayıs ayında, cumartesi günleri saat, 13:00-14.00 arasında, 1 saat, katılımcıların ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik atölye çalışması uygulanacaktır.

 

Katılım ücreti: 160 YTL (160. 000.000 TL)

İki taksitle ödeme yapılabilir:  80 x 2  (80.000.000 x 2)

           

BAŞVURU ADRESİ:
EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ
Sakarya Caddesi No: 32 / 15 Yenişehir ANKARA
Tel: 0312 434 46 65
Cep: (Arama Saatleri 09:00-18:00) 0506 583 58 65

E-mail: edebiyat@edebiyatcilardernegi.org.tr
 

 

                            YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ

    29 Mart 2008 - 31 Mayıs 2008

    Dönem Programı

Tarih                                                      Yazar
           
                                   
29 Mart Cumartesi                                    Aysu Erden –Tekgül Arı
02 Nisan Çarşamba                                   Çiğdem Ülker
05 Nisan Cumartesi                                   Aynur Tunaboylu
09 Nisan Çarşamba                                   Tuncer Uçarol
12 Nisan Cumartesi                                   Tekgül Arı
16 Nisan Çarşamba                                   Metin Turan
19 Nisan Cumartesi                                   Cemil Kavukçu
26 Nisan Cumartesi                                   Kemal Ateş
30 Nisan Çarşamba                                   Alper Akçam
03 Mayıs Cumartesi                                   Yücel Kayıran
07 Mayıs Çarşamba                                   Ayur Tunaboylu
10 Mayıs Cumartesi                                   Süreyya Karacabey
14 Mayıs Çarşamba                                   Aysu Erden
17 Mayıs Cumartesi                                   Özcan Karabulut
21 Mayıs Çarşamba                                   Remzi Özmen
24 Mayıs Cumartesi                                   Yaşar Bodur
28 Mayıs Çarşamba                                   Gökhan Cengizhan
31 Mayıs Cumartesi                                   Değerlendirme
      

Cumartesi Günleri:

14:00 - 16:00

Çarşamba Günleri:

18:00 – 20:00

 

Not: Mayıs ayında, cumartesi günleri saat, 13:00-14.00 arasında, 1 saat, katılımcıların ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik atölye çalışması uygulanacaktır. 

 

  
  Türkiye Edebiyatçılar Derneği