Kimine Cennet Kimine Cehennem

    

Parsel parsel paylaşmışlar dünyayı
Kimine cehennem kimine cennet
Kimi gezer cihan, kimi Hanya’yı
Kimi zevki sefa kimine cinnet
 
İnsanı kirletmiş zay eğlemişler
Yaşamı germişler yay eğlemişler
Köşeler tutulmuş pay eğlemişler
Kimine saltanat kimine zillet
 
Dostluğu sevdayı para ettiler
Yüreği dağlayıp yara ettiler
Güneşi karartıp kara ettiler
Kimine intizar kimine mihnet
 
Sormazlar nereden nasıl ve niçin
Can verdin kurtarın cennet kim için
Her karış toprakta hakkı var açın
ŞİAR der eylemem varsıla minnet

Berlin

                                                         


  
 Ozan Şiar Ağdaşan