Kürt Şiiri Antolojisi - İmza Günü/ Söyleşi

  

Kürt Şiiri Antolojisi, binlerce yıllık bir şiir serüveninin en büyük fotoğrafıdır. Yalnızca yok sayılanı değil, yok sanılanı da ortaya çıkaran, geniş bir coğrafyaya yayılmış Kürtçe’nin edebî servetine odaklanan bir çalışma. 293 şairin, 520 şiirini Türkçe çevirisiyle birlikte sunan bu antoloji, yalnızca güncele değil, tarihsele de ışık tutacak bilgi ve belgeler içeriyor.

Kürt Şiiri Antolojisi, hem Kürtçe ve Kürt edebiyatıyla, hem de genel olarak klasik Doğu edebiyatıyla ilgili genelgeçer belirlemeleri tartışmaya açan ve tartışılır kılan bir kitap. Kürt şiirinin tarih içinde geçirdiği aşamalar ile Kürt şairlerinin değişen sosyolojik-sınıfsal profillerini ortaya seren bu kitap, büyük mesnevilerden en eski cem şiirlerine, mevlitlerden öncü şiirlere, tekke ve saray edebiyatının önemli şiirlerinden Batınî mezheplerin kodlanmış şiirlerine ve kozmogoniye ilişkin şiirlerden çağdaş şiire
açılan geniş bir edebî pencere.

Kürt Şiiri Antolojisi, yalnızca bir dili ve şiirini tanımak için değil, değişik nedenlerle gün yüzüne henüz kavuşmakta olan bir şiirin, tarihin insafıyla bugüne kalan olağanüstü zenginliğinin vesikası.  İmza ve Söyleşi
9 Şubat 2008 Cumartesi
Saat: 18:00
Mezopotamya Kültür Merkezi
Adres: Adres: İstiklal Cd. Turhol Han No:373 Kat: 1 Beyoğlu İstanbul
Telefon: 0212 251 85 06
Faks: +90 (0) 212 251 86 07
Email: info@mezopotamya.org


                                                             
                      

Kürt Şiiri Antolojisi - 2.Cilt

Selim Temo  
1616 sayfa
1. Basım, Eylül 2007
ISBN: 978-9944-916-96-7
Kitapla İlgili Bir Haber:


Kaynak:http://kultursanatvideomuzik.wordpress.com

Şair ve yazar Selim Temo’nun beş yıllık  çalışmanın sonunda, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Kürt Şiir Antolojisi” Agora Yayınevi tarafından iki cilt halinde yayınladı. 1200 yıllık Kürt şiir tarihinin birikimini ortaya koyan eser,1600 sayfa 293 şair 520 şiirden oluşuyor.  Antolojide şiirlerin Kürtçe asıllarıyla birlikte günümüz Türkçesine  çevirilmesi  geniş bir alana hitap etmesini ve kolay anlaşılmasını sağlıyor .  Kürtçenin bütün lehçelerinde yazan şairlerin kısa özgeçmişlerine de yer verildiği antolojide, ilk cilt 20. yüzyılın başına kadar olan dönemi, ikinci cilt ise son yüzyılda yaşamış şairleri kapsıyor.
“Kürt Şiiri Antolojisi, binlerce yıllık bir şiir serüveninin en büyük fotoğrafıdır. Yalnızca yok sayılanı değil, yok sanılanı da ortaya çıkaran, geniş bir coğrafyaya yayılmış Kürtçe’nin edebî servetine odaklanan bir çalışma. 293 şairin, 520 şiirini Türkçe çevirisiyle birlikte sunan bu antoloji, yalnızca güncele değil, tarihsele de ışık tutacak bilgi ve belgeler içeriyor.
Kürt Şiiri Antolojisi, hem Kürtçe ve Kürt edebiyatıyla, hem de genel olarak klasik Doğu edebiyatıyla ilgili genel geçer belirlemeleri tartışmaya açan bir kitap. Kürt şiirinin tarih içinde geçirdiği aşamalar ile şairlerinin değişen sosyolojik-sınıfsal profillerini ortaya seren bu kitap, büyük mesnevilerden en eski cem şiirlerine, mevlitlerden öncü şiirlere, tekke ve saray edebiyatının önemli şiirlerinden Batınî mezheplerin kodlanmış şiirlerine ve kozmogoniye ilişkin şiirlerden çağdaş şiire açılan geniş bir edebî alanı kapsıyor.
Antolojiye ilk Kültür Bakanı Prof. Dr. Talât Halman da ‘Kürtçe Şiirin Yaşantısı’ başlıklı bir ‘önsöz’ yazmış. Selim Temo, antolojinin ‘giriş’ yazısında, Kürt edebiyatı, şiiri ve yazılı kültürü hakkında çarpıcı belirlemelere yer veriyor. Birinci cildi, 20. yüzyılın başlarına kadarki dönemde doğmuş ve yaşamış şairleri, ikinci cilt ise takip eden dönemi kapsıyor. Bin yıl önce yaşamış kadın şairlerden ölüm anını yazan şairlere, en eski cem şiirlerinden büyük mesnevilere kadar edebiyat tarihi açısından son derece ilginç ayrıntıların yer aldığı antoloji, bilinen ya da kabul edilen pek çok bilgiyi de tartışmaya açacak nitelikte. Alanındaki en geniş derli toplu kapsamlı çalışma olan Antoloji dışında, Selim Temo, Kürt edebiyatı üzerine birçok çalışmasının halen devam ettiğini söylüyor.


  
  Selim Temo