Hiç İşte, Hiç Diye

                  

 
                                                                kendini bırakıp gidenlere…
 
                                            Orhan Göksel Budak’a   Saygıyla…
 
                   
 
 
kaybolmak iş değil çıkıp gitmek yaşamdan
dizeye anlam gerek koşana sürat
nasıl olur nasıl
yitmek gitmek olmayan yere
hiç işte hiç diye
 
sözden sunaktan doğuşu güzel
mutsuz  eskil biz
hiç işte
 
gecelikler indirip bakalım
su uyuyor mu susuz duruluyor mu
nasıl olur nasıl
olmuş olmamış
hiç işte hiç diye
 
dönerek döndürerek bilincini güzel
unutuş hayranlık ister biz
hiç işte
 
giz böyle anlatılmaz  ki biz
düz çapraz eğri büğrü
nasıl olur nasıl
yollardan güzel olan kaçış
gidene gitmeye’ne gerek
hiç işte hiç diye
 
birden çok kişi olsak bir başımıza güzel
giz döken adımlar kocaman biz
hiç işte
 


yerde gökte olmayan

olamayan kendinde zaman zaman
nasıl olur nasıl
insan kendini sürgüne yollamadan
hiç işte hiç diye
 
vazgeçilebilir bir aşktır yaşam güzel
kaybolsak olduğumuz yerde biz
hiç işte


 
deliliğin dünyaya karşı güzel
git günleri şimdi öteden ileriye
nasıl olur nasıl
belleği burkulan adamın ağır suskunluğu
hiç işte hiç diye

 

 

  
Ayfer Feriha Rujen