Kitap Tasarım/ Basım + Sözleşme Konuları (Genel)

 

Bir kitabın yayınevimiz tarafından tasarımı, baskıya hazırlaması ve basımı. Yazarın eline ulaşması. Dağıtım süreci içinde yayınevi ve yazarın uymasını gerektiren zorunluluklar; baskı aşamasındaki diğer ayrıntılar. Resmi ve gayri resmi işlemler hakkında açıklamalar.
 
Bu metin aynı zamanda, yazarla yayınevi arasında bir ön sözleşme metni olarak da kabul edilebilir/ değerlendirilebilir. Yazarın şartları kabul etmesi durumunda kendisine bu metin posta aracılığıyla gönderilir. Anlaşma imzalanıp yayınevimize ulaştığında kitap yapım aşaması başlar.


Yayınevimiz,  yazar-yayınevi ilişkileri içinde değil, “yazarevi” olarak kooperatif bir anlayışla Almanya’da tasarım ve baskı hazırlık aşamaları, Türkiye’de ise basımı, dağıtımı vs., yapılmak üzere kitap basım işlerine devam etmektedir.

Yıllar yılı edinilen tecrübeler doğrultusunda, gerek bizlerin yaşadıkları, gerekse  duyumlarımız; yazarla yayınevinin -birbirlerinden habersiz- yaptıkları işler yüzünden aralarında büyük anlaşmazlıklar çıktığını, bu durumda telif haklarını kaybeden ya da haklarını alamayanların genellikle yazın emekçilerinin olduğunu gördük. Bunun ana kaynaklarından biri, yazar-yayınevi diyaloğunun kopukluğu, yazarın kitabının akıbetinden haberdar olamamasıdır. İkincisi ise; yazar ile yayınevi arasında yapılan sözleşmelerin yeterli olmamasıdır.

Yayınevimiz özellikle bu konuda “şeffaflık” ilkesine bağlı kalır. Bu nedenle diğer yayınevlerinin -standart- sözleşme metinlerine benzemeyen detaylı, açık -bu metin- hazırlanmış, akla gelebilecek her soruya yanıt verilmeye çalışılmıştır. Bunun yanısıra bu metinde yer almayan, sizi düşündüren herhangi bir sorunuz olacak olursa, aşağıda okuyacağınızı açıklamalarda yer almayan, sizi düşündüren herhangi bir soru varsa, “oezyapim@t-online.de” adresine yazabilir ya da 0049 (0) 6159 717 950/ 0049 (0) 172 6940633 numaralalı telefonlardan bizi arayabilirsiniz. Faks numaramız ise söyle: 0049 (0) 6159 715195.

Bir kitabın nasıl oluştuğunu/ yazıldığını, ne kadar zaman ve emek harcandığını biliyoruz. Bu nedenle Öz Yapım firmasına başvuran yazarları en kaliteli fakat en uygun fiyatlarla (edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda) kitabına kavuşturmayı ana ilke olarak kabul ettik. İkinci ilkemiz ise; baskı ederinin en kısa süre içinde yazarına geri dönüşümünü sağlamaya çalışmaktır.

Yayınevimizden kitabınızı çıkartma kararı almadan önce mutlaka daha önce basılmış bir ya da birkaç kitabımızı alıp irdelemenizi, daha sonra karar vermenizde fayda olduğunu düşünüyoruz.1 - PROTOKOLLER
2 - TELİF HAKKI - KİTABIN KÜNYESİ/ İÇERİĞİ HAKKINDA
3 - BASIM AŞAMASI – ÖN ÖDEME
4 - YAYINEVİMİZDEN ÇIKMIŞ/ ÇIKACAK KİTAPLARIN FİZİKİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
5 - RESMİ KAYITLAR – TANITIM – İLERİYE YÖNELİK TASARIMLAR
6 - YAZARIN EDİNECEĞİ KİTAPLAR/ PAY HAKKINDA
7 -YURT DIŞINDA YAŞAYAN YAZARLAR
8 - İKİNCİ BASKI EYLEMİ
9 - KİTABIN –SADECE- BASKI İÇİN HAZIRLANMASI VE YAZARINA TESLİMİ

                                                             
 
1- PROTOKOLLER

1.1- Öz Yapım oHG, eseri basılacak kişiye bu metni İnternet ya da posta aracılığı ile iletir. Bu metin yazar/ sanatçı tarafından okunup/ irdelenip imzalandıktan sonra (İnternet aracılıyla veya posta yoluyla olabilir) yayınevimize geri gönderir.

1.2- Bu anlaşma metni elimize gecip, “BASIM AŞAMASI, ÖN ÖDEME (madde: 3.1) ” bölümündeki işlem tamamlanıp, banka dekontu yayınevimize ulaştığında; kitabın hazırlık aşaması başlamış demektir.

1.2- Kitabın dizgisi, kapağı vs. hazırlandıktan sonra (baskıya hazır hâli) yapıtın sahibine İnternet aracılığı ile ulaştırılır. Yazar son okumayı yapar ve “evet, bu şekilde baskıya gidebilir” dediği taktirde kitap basım süreci başlar.

1.3- Öz Yapım oHG, her tür kitap, CD/ MS/ DVD/ VC yapımı, alım ve satımı hakları olan bir firmadır. H@vuz Yayınları, Anfora Verlag, Adım Yayınları; Öz Yapım oHG’nin alt kuruluşlarıdır. Lojistik olarak bir kitabın, CD ya da DVD’nin aşağıda adları yazılı ve resmi kayıtları olan üç yayınevinin birinden çıkabilir. Buna kuruluşumuz karar verir.

H@vuz Yayınları
Anfora Verleg
Adım Yayınları

1.4- Kitap teslimi yayınevimizin yoğunluğu, matbaanın vereceği baskı tarihi, bandrol işlemleri süreci vs. göz önüne alınarak yazara bildirilir.

1.5- Yayınevimiz -tamamen- kazanca endeksli bir yayınevi olarak kurulmamıştır. Edebiyat ve sanatımıza “karınca kararınca” da olsa katkılar sunmak, yazarlarımıza kitap baskıları konusunda yardımcı olmak için elimizden gelen çabayı sarfetmekteyiz. Kitapları en iyi kalitede ve en ucuza bastırmak hepimizin bildiği gibi olası değildir. Kaliteden  ödün vermemek adına, H@vuz dergisinin resmi sponsorları,  “Yıldırım Organize“ ve “Yön Events” firmasına teşekkür olarak kitabın en son sayfasında küçük bir grafik ve iletişim adreslerine yer verilmektedir.

1.6- Kitabın son birkaç sayfasında yayınevlerimizden çıkmış kitapların listesi ve tanıtımı yer alır.


2- (*) TELİF HAKKI - KİTABIN KÜNYESİ/ İÇERİĞİ HAKKINDA


2.1- Bir kitabın Öz Yapım’dan yayınlanabilmesi için okunarak içeriksel ve dilsel yönden irdelenmesi, H@vuz, Adım veya Anfora Verlag serilerine girip giremeyeceğinin saptama aşaması, ücretsiz bir hizmettir.

2.2- Öz Yapım oHG (*) telif hakkı satın almaz. Yayınevi kitapların tasarımını, editörlük ve redaktörlük, basım, tanıtım; dağıtım işlemlerini yapmaktadır. Bu sayfalardaki tüm açıklamalar bu prensip üzerine kurulmuştur.  

2.2.a- Telif hakkını yapıt sahibiyle bölüşür. Yani, her iki tarafın da izni alınmadan kitabını tekrar basılması söz konusu değildir. Buna gerekçe, yazarın ve yapıtının haklarının yayınevimiz tarafından korunabilmesidir.

Bu işlem kitabın künyesinde şu şekilde açıklanır:

Bu yapıtın tüm hakları, yazarı ..... ..... ve Öz Yapım oHG’ ‘ye aittir. Eser, her iki tarafın da izni alınmadan -tümü ya da bir bölümü- tekrardan basılamaz, aktarılamaz; çoğaltılamaz... Yapıttaki metinlerin her türlü hukuksal ve etik sorumluğu yazarına aittir.

2.2.b- İsteyen kişi kitabın tüm haklarını (sadece bizlere gönderdiği üzerinde çalışılmamış kitap dosyası) kendinde saklayabilir. Bu durumda, kitabının herhangi bir şekilde başka yayınevi ya da usulsüz olarak (korsan baskı vs.) basılması hâlinde Öz Yapım oHG buna müdahale etmez. Bu durumda da (tüm hakları yazarda/ sanatçıda kalması hâlinde) kitapta yayımlanacak  tüm metin, çizim, fotoğraf vesairenin her türlü hukuksal ve etik sorumluğu yazarına ait olur.

Bu işlem ise kitabın künyesinde şu şekilde açıklanır:

Bu yapıtın (**) tüm hakları, yazarı .... ..... aittir. Eserler yazarın  izni alınmadan -tümü ya da bir bölümü- tekrardan basılamaz, aktarılamaz; çoğaltılamaz.

2.3- Tarafımızdan hazırlanan/ basılan bir kitabın başka bir yayınevi tarafından basılmak istenmesi durumunda (ikinci baskı vs.) hazırlanan verilerden hiçbiri (yazarın yayınevimize gönderdiği ve edit edilmemiş kitap dosyası hariç) diğer yayınevine verilmez. İlk baskıda kullanılan kapak, dizgi vs. başka bir yayınevi tarafından ikinci baskı ya da yeniden basılırken kullanılamaz. Yazara yayınevimiz tarafından baskı kalitesinde hazırlanmış hiçbir veri teslim edilmez.

2.4- Elimize ulaşacak veriler, yapıtın sahibi tarafından bizlere gönderilmelidir. Üçüncü şahısların gönderecekleri veriler değerlendirmeye alınmaz.

2.5- Yazarın yayınevimize göndereceği, basımı yapılacak yapıtın tüm hakları kendisinde bulunması, telif hakkını sattığı/ verdiği bir yapıtın basılacak kitapta -bir bölüm olarak da olsa- bulunmaması gerekir. Eğer varsa kitabının çıktığı yayınevinden yazılı bir belgeyi ya da sorumluluğu üzerine aldığına ait -kendi imzasını taşıyan- bir belgeyi yayınevimize ulaştırması gerekir.

2.6- Yazarın kitabında başka kitaplardan alıntı var ise bunların kaynaklarını kitabına dipnot (yazarın ve kitabın adı) olarak düşmesi gerekmektedir. Kaynağı belirtilmeden kitaba alınacak alıntılardan yayınevimiz sorumlu değildir.

2.7- Yazar tarafından yayınevimize gönderilen veriler, (editörlerimiz, çevirmenlerimiz, matbaa, vs. dışında) konuyla ilgisi olmayan üçüncü şahıslara verilmez.

2.8- Yazar kapağa konulmasını istediği (telif hakları kendisinde bulunan ya da kendi çalışması) bir grafik, fotoğraf ya da resmi bizlere iletebilir. (***) Teknik ve optik açıdan bu veri kapak için uygun görülürse; kullanılarak ya da göz önünde tutularak kapak, “yayınevimizin kapak formlarına uygun” olarak hazırlanır.

2.9- Bu, 2.3, 2.5, 2.7, ve 2.8 maddelerdeki durumun aksi hâlinde çıkabilecek hukuksal sorunlar/ sorumluluklar, verileri (kitap dosyası, kapak fotoğrafı/ resmi vs.) yayınevimize ulaştıran kişiye (yazara) ait olacaktır.

Yayınevimize gönderilecek yapıtın bu sözleşmedeki telif haklarıyla ilgili maddelere uygunluğu tarafımızdan araştırılmaz; yazarın telif haklarıyla ilgili tüm maddeleri kabul ettiği ve uyguladığı kabul edilir.

(*) Telif hakkı satın alma/ paylaşma durumunda tamamen başka bir uygulama/ sözleşme gündeme gelir. Telif hakkı almak yayınevimiz prensipleri arasında değildir. Çok özel bir konu için gündeme gelebilir.

(**) Bu yazarın kitabın tüm haklarına sahip olduğu anlamı taşımaz. Tarafımızdan hazırlanan ve basılan bir kitabın başka bir yayınevi tarafından (ikinci baskı ya da yinelenmesi) basılmak istenmesi durumunda, hazırlanan verilerden hiçbiri (yazarın yayınevimize gönderdiği üzerinde çalışılmamış dosya haricinde) diğer yayınevine verilmez. İlk baskıda kullanılan kapak, dizgi vs. ikinci ya da yeniden basılması durumunda yayınevimizin izni alınmadan kullanılamaz.”

(***) Gönderilecek veri en az 2200 x 1500 pixel  boyutlarında ve 300 dpi, TIFF formatında olmalıdır.

3- (*) BASIM AŞAMASI – ÖN ÖDEME  

3.1- Öz Yapım oHG; Havuz Yayınları/ Anfora Verlag/ Adım Yayınları’ndan çıkacak anı, öykü, roman, şiir v.b. yayınevimiz tarafından basıma hazır şekle getirilir ve Türkiye’de, -basım kalitesi ve ederleri açısından- uygunluğunu ve üstünlüğünü kabul ettiği basımevlerinden birinde bastırılır. Baskıya hazırlık aşaması başlamadan önce baskı ederinin (1) %75’ini tarafımızdan verilecek banka hesap numarasına Almanya veya Türkiye’deki bir bankaya YTL veya Euro olarak.) yatırılmış olması ve alacağı dekontu bize faks, adi posta, e-posta vs. aracılığıyla göndermesi gerekmektedir. Geri kalan eder, baskı aşaması bittikten sonra (kitap matbaada basıldıktan sonra) ödenir. Ödemeler tamamlandıktan sonra kitaplar sahibine teslim edilir.

(1) Banka verileri ve adresler metnin sonundadır.4- YAYINEVİMİZDEN ÇIKAN/ ÇIKACAK KİTAPLARIN FİZİKİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:


                       
                                 


(1) Tüm kitaplarda aşağıda açıklanan malzeme ve baskı tekniği kullanılır. 

(2) Adet: 1000
Sayfa sayısı: ...
Boyut: 13,5 x 21,0 cm / 13,5 x 19,5 cm.
Kâğıt: 60 veya 70 gr. Tek renk. Enso Book Parer/ Enso Creamy
İç baskı: 2400 DPI ofset baskı.
Kapak (standart): 4/4 renk ofset baskı. Mat kuşe, 300 gr. Mat selefin kaplamalı.
Kapak (kulaklı): Yazarın istemi doğrultusunda kitap kapağının sağ ve sol uçları 7.0 cm. içeri kıvırık olarak hazırlanır. Şömiz gelmesi durumunda “Kulaklı kapak” kullanılmaz. Sadece “şömiz”de kulak bulunur.
(3) Şömiz: (
Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi kapağın üzerine geçen ekstra bir kaplama.) 4/4 renk ofset baskı. Mat kuşe, 170 gr. Mat selefin kaplamalı. 
(3) Kabartma ve Lack: Kapakta uygulanan kabartma ve parlak görünüm
Ayraç: 4/4 renk ofset baskı. Mat kuşe, 300 gr. Mat selefin kaplamalı. Boyutları: 7,0 x 20,5 cm.
(4) Cilt: Sıcak tutkal (Amerikan cilt).


(1) Tüm hazırlık aşamaları yayınevimiz tarafından yapılıp “Öz Yapım oHG & H@vuz/ Anfora/ Adım Yayınları” adını ve amblemini, ISBN numarasını vs. taşımaz ve tüm kitapları yapıtın sahibi edinecek olursa yazarın istediği standartlar (malzeme ve boyut) uygulanabilir. Bu durumda, tasarım, editörlük, redaktörlük, dizgi, grafik, kapak vs. için matbaa baskı ederine (KDV dahil) % 37 tasarım ederi eklenir. Kitapların tesliminde söz konusu olacak kargo ederini yazar karşılar.

(2) Bin kitap ile beş yüz kitap arasındaki fark % 15 - 17 arası değişir. Örnek: Bin kitap 2000 YTL’e basılacaksa 500 kitap 1700 YTL’e basılır.


(3)Şömiz (kaplama kapak) ya da kapakta yapılacak kabartma+lack (parlatıcı) konusu: Yazar bu iki işlemden birini seçmelidir. Eğer kaplama kapak yapılacak olursa kabartma+lack uygulaması yapılmamaktadır. Eğer yazar her ikisini de istiyor, yani karton kapakta kabartma ve lack, ayrıca şömiz (kaplama kapak) arzu ederse kendisine yaklaşık 300-400 YTL’lik bir ek ödeme getirecektir.


(4) Belirli sayfa sayısından sonra iplik dikişli cilt gerekebilir. Bu durumda eder tekrar hesaplanır ve yazara bildirilir.                                                                Şu anda Almanya'daki kütüphanelerde bulunan kitaplarımız 


5-  RESMİ KAYITLAR – TANITIM – İLERİYE YÖNELİK TASARIMLAR


5.1- Turizm ve Kültür Bakanlığından bandrol tarafımızdan alınır.

5.2- Yayınlanan yapıtın tanıtım işlevi için yasalar doğrultusunda öngörülen adreslere (ISBN Merkezi, Almanya - Merkez kütüphaneler vs.) yollamak üzere 15, Almanya’daki yazar, dergi ve gazetelere 35; toplam 50 kitap Öz Yapım oHG tarafından kullanılır. Bu 50 kitabın posta, kargo ve paketleme ücretleri tarafımızdan karşılanır.

5.3- Öz Yapım oHG, yayınlanan kitapların 50 tanesini (madde 5.2), diğer 50 tanesinini de (bu sembolik bir miktardır, satıldıkça Türkiye’den getirttirilecektir.) Avrupa ve dünya genelinde İnternet kitap satış siteleri (Google, Amazon, Tıkla24, Kitapyurdu vs.) yayınevimiz tarafından satışı için edinir. 

Satış fiyatı hakkında kısa bilgi: Tam bir örnek sayılmasa da Türkiye’de 10.00 YTL’ye satılan bir kitap Almanya’da 9.00-10.00 Euro’ya satılmaktadır.

5.3- Öz Yapım oHG, yayınlanan kitapların 50 tanesini (madde 5.2), diğer 50 tanesinini de  Avrupa ve dünya genelinde İnternet kitap satış sitelerinde (Google, Amazon, Tıkla24, Kitapyurdu vs.) satışa sunmak için edinir.

5.5- Kitap sayımız arzu ettiğimiz sayıya ulaştığında, -ileriki yıllarda- yapılacak TÜYAP Kitap Fuarı’nda bir sergilik edinilmesi düşünülmektedir. Aynı şey Frankfurt Kitap Fuarı için de geçerlidir.

5.6- Gerekliliği saptandığında, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve  Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün hazırladığı, Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile ilgili “Eserlerin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi-TEDA” kapsamında yapıtlar değerlendirilecektir. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne, kitapların Almanca’ya çevirileri,  basımları ve tanıtımları yapılabilmesi için başvurularda bulunulacaktır. Bu eylemin yapılıp yapılmayacağına yayınevimiz karar verecektir.

 Konuyla ilgili bilgi:

5.7- E-dergimiz, www.dergi.havuz.de’nin her sayısı e-ileti olarak 32.197’nin üzerinde yazınsevere/ sanatsevere gönderilmektedir. Her çıkan kitap dergimizde de kapsamlı bir şekilde tanıtılacaktır. Ayrıca Öz Yapım’dan çıkmış kitapların tanıtıldığı bölüme   eklenecektir.

 

 

Kitaplarımızı bu İnternet kitap satış sitelerinde bulabilirsiniz


6- YAZARIN EDİNECEĞİ KİTAPLAR/ PAY HAKKINDA

6.1- Kitapların satış bedelleri, dağıtımevi ve yayınevimiz tarafından saptanır.
 
6.2- Yazara (*) 400 adet kitap verilir. Bu eylemdeki amaç, yazarın yapacağı tanıtım günleri, katılacağı toplantı, fuar ve de çevresindeki yazınseverler aracılığı ile bu kitapları tüketip, baskı ederlerinin kendisine geri dönüşünü (160 sayfa ve satış fiyatı 10.00 YTL/ € olan bir kitabı örnek alacak olursak: 10.00 x 400 = 4000 YTL/ €) sağlamaktır. 

400 kitap yazarın istediği adrese (Türkiye dahilinde) kargo aracılığı ile ulaştırılır. Kargo ödemesi tarafımızdan yapılır.

6.3- Yazarın elinde olan ve kendi sattığı kitaplardan kâr teklif edilmez. Bu kitapların satış sorumlulukları yazarlarına aittir. Vergilendirme işlemlerini de kendileri yapar. Yazara verilecek kitapların fiyat saptaması kendisi tarafından yapılabilir.

6.4- Yazar 400 kitaptan fazla edinmek isterse, baskı ederi + %50 (örnek: baskı ederi 3.00 YTL. 3.00 + 1.50 = 4.50 YTL) ödeyerek kitabı edinebilir.

6.5- Kitap dağıtılmış ve yayınevimizde kalmamış ise; yazar kitabını herhangi biri gibi dağıtımevinden ya da kitapçılardan (o günkü satış ederinden) almak zorundadır.

6.6- Yazara kendisine verilecek 400 kitaptan edineceği kazanç dışında başka bir ödeme yapılmaz.

6.7- Kitabın, kitap piyasası tarafından ikinci baskı talebi doğarsa yazarla ikinci bir sözleşme yapılır.

(*) Türkiye dışında yaşayan yazarlar için edinecekleri kitap sayısı 300'dür.Yayınevimizden yayımlanmış kitapları,
"GOOGLE KİTAP" bölümünden
-elektronik kitap- olarak edinebilsiniz.


7- YURT DIŞINDA YAŞAYAN YAZARLAR

7.1- Yazar Türkiye dışında yaşıyorsa, kitapların Türkiye’de/ Almanya’da basıldıktan sonra, yaşadığı ülkeye gönderim ederi (kargo+gümrük), yazar tarafından yapılır. Yazar Almanya’da ise ve kitap Almanya’da basılacak olursa (¹) kargo ederi yayınevimize aittir. Yayınevimizden edineceği kitapların satışlarını yaşadığı  ülkenin -vergi kanunları- doğrultusunda satışa sunar.

(1) Ülkeler arası kargo ederleri farklılığını göz önüne alaraktan kargo firmasından bilgi edinilir ve yazara aktarılır. Almanya dışında yaşayan yazarların gümrük işlemlerini kendileri yapması gerekmektedir.8- İKİNCİ BASKI EYLEMİ

8.1- Yayınevimizden çıkacak ilk kitapta yazar sadece baskı hazırlığı + KDV ederini öder. Yazarın yayınevimizden çıkacak ikinci kitabı için yukarıda sıralanan tüm maddelere ek olarak, düzelti, dizgi, grafik, kapak vs. için, baskı ederine % 30 eklenir.

8.2- Kitap tükenir ikinci baskı gerçekleştirilse yazara bu baskıdan gene 400 kitap verilir. Diğer koşullar madde 8.1 haricinde aynı kalır.


9- KİTABIN –SADECE- BASKI İÇİN HAZIRLANMASI VE YAZARINA TESLİMİ

9.1- Yayınevimiz tüm bunların dışında, kitabını sadece basıma hazırlanmasını isteyen kişilere de yardımcı olabilir. Kitap yayınevimizden çıkan kitapların düzeyinde hazırlanıp, CD/ DVD olarak sahibine teslim edilebilir. Yapıtın sahibi kitabı istediği matbaada bastırabilir.

9.2- Böyle bir durumda, yani tüm hazırlık aşamaları yayınevimiz tarafından yapılıp “Öz Yapım oHG & H@vuz/ Anfora/ Adım Yayınları” adını ve amblemini, ISBN numarasını vs. taşımaz ve tüm kitapları yapıtın sahibi edinecek olursa, yazarın istediği kitap malzemesi (3. hamur ‘gazete kâğıdı’ , daha ince karton kapak, siyah beyaz kapak baskısı vs.) uygulanabilir. Bu durumda, tasarım, editörlük, redaktörlük, dizgi, grafik, kapak vs. için matbaa baskı ederine (KDV dahil), % 37 tasarım ederi eklenir. Kitapların tesliminde söz konusu olacak kargo ederini yazar karşılar.


DAĞITIMCI FİRMA:

 

Güven Kitap Yayın Dağıtım Adres:
 
Cağaloğlu Adres: Ankara Caddesi No:35 Cağaloğlu İstanbul
 
Telefon: 0212 512 12 70 - 514 06 20
Faks: 0212 519 05 02
Web: http://www.guvenyayin.com/
E-postal: guven@guvenyayin.com 


ÖZ YAPIM oHGHer tür kitap, CD/ MS/ DVD/ VC yapımı, alım ve satımı Sahibi: Sibel Öz & Nida Öz Sicil NO. HRA 6900Vergi numarası: 07 353 30174  ÖZ YAPIM oHG Offene Handelsgesellschaft Herstellung von und den Einzelhandel mit Tonträgern, Videos undBüchern aller Art Geschäftsführer: Sibel Öz & Nida Öz  Amtsgericht Darmstadt - HRA 6900 Umsatzsteuer-Nummer: 07 353 30174 ÖZ YAPIM oHGDarmstädter Str. 3364409 Messel/ DeutschlandTel.: +49 (0) 6159 717950Fax: +49 (0) 6159 715195Mobil: +49 (0) 172 6940633E-Mail/ Weboezyapim@t-online.dehttp://havuz.de


    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                   ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524