Dünyanın en  Eski Türkolojisi...

                  

Yazar Murat Tuncel, dünyanın en eski Türkolojisinin konuğu olacak.

 

Geçen ay  Kore diline çevrilen romanı nedeniyle Kore’nin sayılı edebiyat dergilerinden olan Korean critıcal Review dergisinde Türk edebiyatı ve kendi çalışmalarıyla ilgili söyleşisine yerverilen edebyatımızın mütevazi temsilcisi yazar Murat Tuncel, 17-21 ekim tarihlerinde Polonya’nın Krakov kentindeki Jagiellonski Üniversitesi, Türkoloji Bölümü’ne konuk olacak.

Bilindiği gibi dünyanın en eski Türkolojisi Lehistan krallığı tarafından öğretime başlatılmıştır.  Lehistan kralı  Stanislaus  Poniatowski’nin 1766 yılında bir doğu dilleri okulu kurulmasını istemesi üzerine zamanın dilcileri hemen kolları sıvamışlar ve bu projeyi hemen hayata geçirmişler. Amaçları yetenekli Leh gençlerine doğu dillerini özellikle de Osmanlı İmparatorluğu’nda konuşulan dilleri öğretmekmiş. Kral okulun kurulmasına çok önem verdiği için hazineden de yüklü bir bütçe ayırmış. Böylece Jeunes de Langues (Genç Dilciler) okulu İstanbul’da öğrenime başlamış. Bu okulda okuyanların sayısı pek fazla olmamasına karşın,  Lehistan Krallığıyla doğulu tacirler arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinde çok önemli rol oynamışlar. O zamandan beri Lehistan krallığı ve daha sonra da Polonya  hükümetleri doğu dillerine çok önem vermişler. Bugün Prensler kenti olarak bilinen Krakov üniversitesindeki Tükçe Bölümü’nün kuruluşu o tarihlere dayandırıldığı için dünyanın en eski Türkolojisi olarak kabul edilmektedir. 

Yapıtları Korece, Arapça, Bulgarca, Hollandaca’ya çevrilen Yazar Murat Tuncel’in davet edildiği Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Filologii Orientalnej/Zakład Turkologii (Jagiellonski Üniversitesi, Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü 1919 yılında ünlü Türkolog Prof. Tadeusz Kowalski tarafından kuruldu.  Bugüne kadar hiç Türk yazarı ağırlayamayan bölüm görevlileri bu yıl ilk kez yapıtlarındaki dil kullanım becerisi nedeniyle Murat Tuncel’i konuk etmeye karar verdiler.

17-21 Ekim tarihlerinde  çeşitli söyleşilere katılacak olan Murat Tuncel,  20 Ekim günü Türkoloji bölümündeki öğrencilere, "Edebiyat, Yazarlık ve Göçmenlik" konularında konuşacak ve çeşitli sınıfların derslerinde okumalar yapacak.

 

              


  
 Murat Tuncel