Aşka Dair

                  

 


Bu, bana beni yansıtan renk,
Bu, bana beni yansıtan ses, ışık ve öteki bilinmeyen boyutların nitelikleri,
Bir ateştir içimdeki seller ortasında,
Arasında dalgaların, okyanusların ve yıldızsız gökyüzüleri ağlar kalbime doğru doğru.
Her ne kadar inanmak zor olsa da varlığına yıldızsın gökyüzülerinin,
Uzamında ve zamanında sevdalı boyutların olasılık ve ileri plazma fiziği yitirir formüllerini.
Doğa seyreder bizi.
Yağmur, uçan kelebek, engin deniz, limon ağaçları ve nar ağaçları baharla el sallarlar.
Aşk bizim anamız.
Ask bizim babamız.
Biz onların çocuklarıyız.
Aşkın çocuklarıyız biz.
Biz aşkın çocuklarıyız.
 
Kimi zaman bunu başka çocuklara,
Başka aşkların çocuklarına,
Başka ailelerin çocuklarına yansıtsak da,
Kimi zaman hepimiz bir ailenin çocukları olsak da,
Biz onun çocuklarıyız.
Kimi zaman ara yönler, ana renkler yitirseler de anlamlarını gecelerin uzun ya da kısa olusu aşktandır.
Aşktandır bunları yazışımız.
Benim en büyük tutkum olan felsefe, olasılık, fizik ve kimya, dağları delisi Ferhat’ın ve gökyüzünün kimi zaman yıldızlı kimi zaman yıldızsız olusu hep aşktandır.
Hâlimizi gören,
Dağların ve taşların dayanamayıp dile gelişi aşktandır.
Kendimi böyle okşayışım özlem oklarıyla aşktandır.
Ozanın, aşk zarfına pul satışı yine aşktandır.
Felsefe bile, olasılık fizik bile, yeni boyutlar bile önsözünden öte geçmek istemezler bu şiirin.
Batı tıbbı, diyalektik, Platon’un devleti ve hayat boyu suren felsefi eğitim, konuşmazlar bu dili ama hep aşk konuşur onların dilini.
Aşktandır umutsuzluğu ve umudu İbal’in, Mevlana’nın ve Şekspir’in.
Kimi zaman bir dert,
Kimi zaman bir derman ask.
Her iki durumda da yeni ve eski bilimler,
Kuyumculuk ve terzilik yitirirler kitaplarını ve susar tarihin mantığı.
Doğa bilimleri: Fizik, kimya ve genetik ve recombinant DNA yolları; felsefe, simya, edebiyat; batı tıbbı ve dogu tıbbı, hatta Des Cartes ve Hegel, hatta Kant ve Hume;
Hatta iyi ve kötünün savaşımı ve karma inançlar, hatta doğal denge görüşü ve azımsanan alçak gönüllü güzelliği Sibumin'in yitirmek zorunda kalırlar anlamlarını bu ailenin içinde ve dışında.
Aşk bir ateştir kimi zaman ısıtır iklimleri, kimi zaman yakar ormanları ve taşırır nehirleri.
Aşk Tanrı'dır; biz onun çocuklarıyız.
Aşk bizim ailemizdir.
Biz onun yıldızsız ve yıldızlı uzamları ve zamanlarıyız. Aşk bize bizi hatırlatandır.
Aşk bizi kendimizle tanıştırandır. Aşk birlikte akmak istediğimiz nehirdir.
Aşk bir aşktır.
Aşk hep ve her şeyden önce bizi evrenle tanıştıran anamızdır.
Aşk

Çocuklarımızın anasıdır.

 


  
 Süleyman Arı