Kavga ve Kadın

                   
Bir karga yürüyor kıyıda
Sabah güneşi ve bir karga
 
Bir kadın oturuyor bankta
Yaz sıcağı ve bir kadın
 
Karga kadına bakıyor sessiz ağzı açık
Kadın kargayı görmüyor aklı çok kalabalık
 
Başımı çeviriyorum bir daha
Dünya gözüyle dünya zamanına
 
Ne kadın var şimdi oturan bankta
Ne kıyıda yalnız yürüyen karga
 
Belki karga geri gelir yine
Ağzı açık yürür tek başına kıyıda
 
Belki kadın hiç dönmez geri
Ve oturmaz artık o bankta

 

 

  
 Volkan Hacıoğlu