DERGİ/ YAYINEVİ KILAVUZU

 
Özgür Pencere Edebiyat ve Sanat Derneği

"Derneğin Adı ve Merkezi"

Madde 1- Derneğin Adı: "Özgür Pencere Edebiyat ve Sanat Derneği" dir.

Derneğin merkezi Adana'dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, edebiyatı ve sanatı halk içinde yaygın hale getirmek, sevdirmek, edebi ve sanat eserleri üretmek için ortam hazırlamak, yol göstermek, eğitim hizmetleri vermek; katılımcıların bu alanlarda etkin bir biçimde yer alabilmelri için çalışmak; katılımcıların ürünlerinden doğan her türlü hakkını savunmak ve gerekirse yargı yoluna başvurmak; her türlü güvenlikleri sağlamak; dernek üyelerinin uğrayacakları her türlü sosyal ve iktisadi güçlükler karşısında gerekli maddi ve manevi yardımı yapmak, bunun için fonlar kurmak ve faaliyetlerde bulunmak; talep halinde üyeler dışında resmi özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara edebiyat ve sanat alanlarında eğitim ve seminerler vermek; aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,danışmanlık hizmeti vermek, amaçlarını yerine getirirken oluşacak giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda hizmet vermek; sosyal ve iktisadi imkansızlıklar yüzünden eserlerini yayımlayamayan/sergileyemeyen/sunamayan üyelere yardımcı olmak; edebiyatı meslek edinmiş ve edinecek kişilerin emeğini kollamak; hukuki, sosyal, kültürel, iktisadi temel hak ve özgürlüklerini çağdaş, demokratik bir ortamda korumak ve geliştirmektir.

Özgür Pencere Edebiyat ve Sanat Derneği siyasetle uğraşmaz. Derneğin amacı hiçbir resmi kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.

...

"

İletişim:
Özgür Pencere Edebiyat ve Sanat Derneği
Çınarlı Mah. 26 Sok. Altınova Apt. No 9. kat 1
Adana Tel: 0322 4581358
 
e-ileti: admin@ozgurpencere.com
www.ozgurpencere.com

 

 

 

 

    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                              ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524