DERGİ/ YAYINEVİ KILAVUZU

 
Dr. Ulaş Başar Gezgin

                                                       
 

Bir Avustralya üniversitesinin Vietnam yerleşkesinde tutumbilim (iktisat) dersleri vermekte olan ve günlük Evrensel Gazetesi’ne Asya-Pasifik üstüne köşe yazısı yazan Dr. Ulaş Başar Gezgin, 1978’de İstanbul’da doğdu. Darüşşafaka Lisesi’nden sonra, lisans (2000) ve yüksek lisans (2002) derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden aldı. Yansıbilim (psikoloji) eğitiminin ardından, Tayland’da fen bilgisi öğretmenliği yaptı. ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nde Eylül 2003’te başlayıp Mayıs 2006’da tamamladığı ‘Relationship of Bodily Communication with Cognitive and Personality Variables’ adlı doktora tezi, bilişsel bilimler alanında Türkiye’de verilmiş ilk doktora tezi olma özelliğini taşımaktadır.

2004’te, Canterbury Üniversitesi İnsanbilim Doktora Bursu’na değer görülerek, Yeni Zelanda’da Canterbury Üniversitesi’nin Toplumbilim-İnsanbilim (Sosyoloji-Antropoloji) Bölümü’nde insanbilim doktorasına başladı. Bu ikinci doktorasını çeşitli nedenlerle tamamlamadı.
 
Boğaziçi’nde iki yıl asistanlık (2000-2002) yaptıktan sonra, çeşitli yükseköğretim kurumlarında; yansıbilim, insanbilim, dilbilim ve bilişsel bilimler alanlarında ders vermiştir. Son dönem akademik çalışmaları, ‘Asya çalışmaları’ başlığı altında özetlenebilir.
 
İlk kitabı, İspanyolca’dan çevirdiği ‘Kartal mı Güneş mi?’ adlı düzyazılmış şiir kitabıdır (Octavio Paz, İstanbul: Virtüel Yayınları, 2000). Aynı yıl, öyküleri, Gençlik Kitabevi Ödülü’ne değer görülüp yayınlanmıştır. Şimdiye dek yayınlanmış (4 kitap, 9 e-kitap olmak üzere, şiir (İngilizce ve Türkçe), opera librettosu, üniversite düzeyinde ders kitabı, deneme, öykü, çeviri şiir vb. dallarda olmak üzere) 13 kitabının adları ve yayın bilgileri ve diğer çalışmaları, metnin sonunda verilmiştir. Dr. Gezgin,
Çevirmenin Notu Dergisi Yazı Kurulu üyesidir.

 


Asya Yazıları
Ulaş Başar Gezgin
ARA-lık yayınları anlatı dizisi
İzmir, 2007, 125 sayfa
ISBN: 9759804794Şimdiye dek çalışmalarına şu dergi ve gazetelerde yer verilmiştir:

Evrensel Gazetesi, Evrensel Gazetesi Evrensel Hayat Eki, Evrensel Kültür Dergisi, Havuz Dergisi, İzinsiz Gösteri Dergisi, Çevirmenin Notu Dergisi, Sınırda Dergisi, Knowledge Hub, Heterodox Economics News, Pirosmani Dergisi, Asya’nın Sesleri Bülteni, Kül Eleştiri Dergisi, Kül Öykü Dergisi, Kültür Araştırmaları Derneği Bülteni, Bilim ve Gelecek Dergisi, Arta Dergisi, Anafilya Dergisi, BT Dünyası, Şiir Akademisi Dem Edebiyat Dergisi, Bachibouzouck Dergisi, Birgün Gazetesi, Radikal İki, Zinhar Dergisi, Çveneburi Dergisi, İmece Dergisi, Mizan Dergisi, Ağır Ol Bay Düzyazı Dergisi, Öteki-siz Dergisi, Türk Psikoloji Bülteni, Katarsis Dergisi.

 

                                                                                                                               Son Güncelleme: 17 Mart 2009Gezgin Kaynakçası (Gezgin’in Tüm Yapıtlarının Dizelgesi) : http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=
13&id=61&Itemid=36

Cogprints’te yayınlanan yapıtları: http://cogprints.org/perl/user_eprints?userid=6477
Linguistlist’teki sayfası: http://linguistlist.org/people/personal/get-personal-page2.cfm?PersonID=63707


Ağ sayfası: http://ulas.teori.org/
ulas@teori.org

 ulasbasergezgin@havuz.de


Dr. Ulas Basar Gezgin, PhD who teaches economics at the Vietnam campus of an Australian university and who composes regular columns for Turkish newspapers on Asia-Pacific region was born at Istanbul in 1978. After Darussafaka High School, he earned B.A. degree (2000) and M.A. degree (2002) from Bosphorus University. After his training in psychology, he worked at Thailand as a science teacher.

He has received his PhD degree in cognitive sciences at Informatics Institute, Middle East Technical University (Sept. 2003- May 2006) by his dissertation entitled ‘Relationship of Bodily Communication with Cognitive and Personality Variables’. He has also pursued another PhD degree in anthropology (Dissertation title: “That Was When I realized I was Georgian!”: The Imagined Renationalizating of Georgians and Republican and Post-Republican Responses to New Georgian Nationalisms) at the Department of Sociology and Anthropology at University of Canterbury, New Zealand as a researcher awarded with Postgraduate Scholarship. (He did not complete it).

After 2 years working as a research assistant at Bogazici University (2000-2002), he has taught courses on psychology, anthropology, linguistics and cognitive sciences at various universities. His recent works can be summarized under the field of ‘Asian studies’. 

His first published book is the poetry-in-prose book ‘Eagle or Sun?’ which he had translated from Spanish (Octavio Paz, Istanbul: Virtuel Yayinlari, 2000). In the same year, his stories were awarded Genclik Kitabevi Award and published as a book. The titles of and information about his 13 books (4 books and 9 e-books in the genres of poetry (English and Turkish), opera libretto, academic textbook, essays, stories, translated poetry etc.) published and his other works are provided on his website.

E-mail: ulas@teori.org
Website: http://ulas.teori.org


Last update: 6 April 2009   

 


 

    ® Öz Yapım oHG   H@vuz Yayınları - Kitaplar                              ©  Dergi H@vuz  ISSN 1864-0524