&

 
Anafilya İzDüşüm
Şiir/Öykü/Anı (Seçki)
 
320 sayfa
15.00 €
H @ V U Z    Y A Y I N L A R I
 
© A N A F İ L Y A   İ Z D Ü Ş Ü M   S E R İ S İ   I
  
EDİTÖR
Dr. M. Halit UMAR
 
GRAFİK - TASARIM
CemalTONGÜR
 
KAPAK RESMİ
Anna BLUDAU-HARY
  
  
© Ö Z  Y A P I M  oHG  &  A N A F İ L Y A
 
Darmstädter Str. 33
64409 Messel / Germany
Tel.: +49 (0) 6159 717950
Faks: +49 (0) 6159 715195
 info@havuz.de / info@anafilya.org
 
ISBN 3-9808611-2-0
D-Messel 2003

[ANA SAYFA] [CD Hos Geldin...] [Ahsap Bulutlar] [29 Harfle...] [Izdüsüm] [Sensizligi Üsüyorum] [Martilar Mavi...] [Alternatif Bir Kuran...]